10 oktober 2019

CDA maakt zich zorgen over nieuwe EU wetgeving met betrekking tot de vrijwillige brandweer.

Het CDA heeft de veiligheid van de inwoners hoog op de agenda staan en vraagt daarom middels dit artikel aandacht voor de brandweerzorg.

De brandweerzorg in Nederland en dus ook in onze gemeente is, mede door het hoge aantal vrijwilligers, van hoge kwaliteit.  De eisen die gesteld worden aan hen zijn gelijk aan die van de beroepsbrandweerlieden.

Als gevolg van de Europese wetgeving zouden brandweervrijwilligers tegen betaling in dienst moeten worden genomen. Het CDA heeft de veiligheid van de inwoners hoog op de agenda staan en is betrokken bij hen die hun vrijwilligerswerk bij de brandweer professioneel en vol passie uitvoeren.  De brandweer in Twente bestaat ongeveer uit 350 betaalde krachten en 850 vrijwilligers.  Uit onderzoek is gebleken dat de huidige rechtspositie voor brandweervrijwilligers niet past binnen de EU wetgeving. Daarom zou moeten worden gezocht naar een manier waarop kwalitatief goede brandweerzorg geleverd kan worden waarin het zo georganiseerd is dat de vrijwilligers fundamenteel verschillen van de beroepskrachten in bijvoorbeeld opleidingseisen, aard van het werk, arbeidsomstandigheden en gezagsverhouding met de werkgever.

Het CDA maakt zich ernstige zorgen rondom de uitvoering van de nieuwe wetgeving en stelt daarom schriftelijke vragen aan het college.  Ondermeer wordt het college gevraagd of het noodzakelijk is om nu al maatregelen te treffen en zo ja, welke maatregelen dit dan zijn.

In opdracht van alle voorzitters van de veiligheidsrisico’s en onze CDA minister van Justitie en Veiligheid, zijne exellentie Grapperhaus, is een denktank op zoek naar oplossingen.  Het CDA is van mening dat er in onze gemeente niet alleen moet worden afgewacht waar deze denktank eind dit jaar mee komt, maar dat zij zelf ook moeten kijken wat de veranderingen teweeg (kunnen) brengen binnen de eigen gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.