08 februari 2018

CDA: Onderzoek naar Rotonde Westeinde - Krijgerstraat

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 februari jl. heeft de CDA fractie voorgesteld om onderzoek te doen naar verbetering van de kruising Westeinde – Krijgerstraat – Koningsweg.  Een onderzoek naar de realisatie van een rotonde moet volgens de CDA fractie deel uit gaan maken van de Verkeersvisie Vriezenveen. 

De onderzoeksresultaten zullen moeten bijdragen aan betere verkeerstromen in het centrum. Bertus Wessels; ‘het Westeinde is de hoofdverkeersader binnen de kern Vriezenveen. Veel fiets- en autoverkeer gaat via het Westeinde naar de kruising met de Krijgerstraat - Koningsweg richting het centrum en de daar aanwezige supermarkten. Op piekmomenten is de kruising een knelpunt in de verkeersafwikkeling binnen het centrumgebied van Vriezenveen. Aan de oostzijde van het centrumgebied is jaren terug reeds een rotonde aangelegd. Deze rotonde heeft een uitstekende verkeersafwikkeling’. Eenzelfde situatie zou volgens het CDA ook op de kruising Westeinde – Krijgerstraat – Koningsweg gerealiseerd moeten worden. Samen met een aanpassing van de kruising Krijgerstraat - Almeloseweg ontstaat er dan een goede centrumring

Tijdens de raadsvergadering werd ook de door het CDA opgestelde motie voor onderzoek naar een fietspad van De Pollen naar Bruinehaar met steun van alle fracties aangenomen. Met deze motie verzoekt de raad het college in overleg te gaan met Gedeputeerde Staten van Overijssel, om te onderzoeken of een fietspad gerealiseerd kan worden uit de beschikbare financiële middelen vanuit de regeling Meekoppelkansen Natura2000. Dit als compensatie voor de vernatting van het natuurgebied de Engbertsdijksvenen.

Op verzoek van de CDA fractie is de vaststelling van de prioriteitenlijst voor de uitvoering van de maatregelen vanuit de verkeersvisies voor Vriezenveen en Vroomshoop verschoven naar de nieuwe gemeenteraad. Na de verkiezingen zullen dan ook de prioriteiten vanuit het nieuw te vormen college en gemeenteraad ingebracht kunnen worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.