21 november 2016

CDA Raads- en Statenleden op bezoek bij Witte van Moort

Mede in het kader van de “Dag van de ondernemer” hebben de CDA Statenleden en Raadsleden donderdag 17 november een werkbezoek gebracht aan Witte van Moort metaalwarenindustrie in Vriezenveen, één van de grootste werkgevers inTwenterand. Na het werkbezoek werd er in het gemeentehuis over diverse actuele onderwerpen van gedachten gewisseld.

Na uitvoerige informatie van o.a. directielid Edwin Smelt over de strategie en technische mogelijkheden van WVM te hebben ontvangen, werd het productieproces in de praktijk bekeken. WVM houdt zich voornamelijk  bezig met de toelevering van producten  gemaakt uit staalplaat. WVM heeft haar klanten grotendeels buiten Nederland, bij middelgrote bedrijven maar levert niet aan de automotive industrie, dit is een strategische keuze. Het product van kwalitatief hoogwaardig uitgangsmateriaal wordt van het begin tot het eind met behulp van een zeer geautomatiseerd productieproces tot een compleet eindproduct geproduceerd. Zo’n product kan direct gemonteerd worden in een assemblagelijn van de klanten. WVM heeft hiervoor de beschikking over o.a. 3D lasers, zeer zware metaalpersen, volledig geautomatiseerde kantbanken, lasrobots en een poederlakstraat met robot.

De CDA volksvertegenwoordigers waren zeer onder de indruk van het hoogwaardige engineering en productieproces.

Samenwerking gaat tot aan Den Haag

Na het werkbezoek werd er in het gemeentehuis uitvoerig gesproken over o.a.

hoe verder met de N36 en wat kan de provincie hier voor Twenterand betekenen. In de komende landelijke verkiezingen zal hiervoor aandacht worden gevraagd. Bij de sociale kwaliteit kwamen de drugs problemen en de veiligheid in de buurt aan de orde. De beperkte uitbreidingsmogelijkheden voor het bouwen rondom de kern Vriezenveen werden aan de Statenleden voorgelegd, en er werd verzocht om mee te denken over mogelijkheden. De voor Twenterand belangrijke onderwerpen als recreatie en toerisme, agro en food, centrumontwikkeling o.a. in Vriezenveen en de toekomst van onze bedrijfsterreinen werden besproken. 

Het CDA Twenterand en de Statenfractie uit Zwolle hebben deze bijeenkomst als zeer waardevol ervaren. En men heeft veel goede suggesties op het gebied van samenwerking binnen de diverse organisaties in Overijssel kunnen uitwisselen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.