14 november 2017

CDA-raadsleden Klinkhamer en Te Velde niet beschikbaar voor nieuwe periode

De twee raadsleden Klinkhamer en Te Velde zijn niet beschikbaar voor CDA Twenterand na de verkiezingen in 2018. Dit is mede een gevolg van de opstart van coöperatie Asbestschakel. Daarnaast verhuist Te Velde in 2018 naar gemeente Tubbergen. Het CDA-bestuur en de fractie hebben begrip voor deze beslissing.

Naast eigenaar van het familiebedrijf Klinkhamer Mode in Westerhaar-Vriezenveensewijk is Jeroen Klinkhamer ook bedenker en voorzitter van de coöperatie Asbestschakel. Door het overweldigende succes van Asbestschakel ontbreekt de tijd om naast betrokken te zijn bij beide bedrijven, ook volwaardig raadslid te zijn. “Het raadswerk is te belangrijk om het, door gebrek aan tijd, niet met volle overgave te kunnen doen. Vandaar het besluit om me niet opnieuw verkiesbaar te stellen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, op 21 maart 2018.” Aldus Jeroen Klinkhamer.

Rolf te Velde verhuist in het voorjaar van 2018 van Den Ham naar Tubbergen en is om deze reden niet meer beschikbaar voor CDA Twenterand. Hij is in het dagelijks leven werkzaam als directielid bij waterschap Vechtstromen en daarnaast vanaf het eerste moment betrokken bij het oprichten van Asbestschakel, waar hij nu een adviserende rol heeft.

Het CDA-bestuur is blij met maatschappelijk betrokken raadsleden en ondernemers in hun geledingen. Men is inmiddels op zoek naar opvolgers in beide dorpen.

Over Asbestschakel

Asbestschakel is een uniek samenwerkingsverband van verschillende bedrijven uit Twente en Overijssel, maar ook met enkele landelijke spelers. Onder meer sloopbedrijven, asbestverwijderaars, bouwbedrijven, installateurs en toeleveranciers van materialen werken samen. Samen bieden ze een uniek concept voor het vervangen en verduurzamen van asbestdaken. De dienstverlening van de betrokken bedrijven is verregaand op elkaar afgestemd. Daarmee kan Asbestschakel snel en tegen zeer scherpe tarieven een totaaloplossing bieden.

In Overijssel hebben inmiddels veertien gemeenten aangegeven in gesprek te gaan met Asbestschakel. Men is onlangs gestart in de Overijsselse gemeenten Tubbergen en Dinkelland. Ook de provincies Gelderland, Limburg en Drenthe hebben aangegeven graag een eigen uitrol te willen van het concept Asbestschakel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.