15 mei 2018

CDA tegen muur terrein Hein Heun Vroomshoop

CDA Twenterand zal tijdens de raadsbehandeling van het bestemmingsplan Schoolstraat Vroomshoop op 15 mei a.s. enkele voorstellen voor het aanpassen van dit bestemmings-plan inbrengen. De fractie is tegen het toestaan van een te hoge erfscheiding op het terrein van Hein Heun Sloopwerken BV en tegen het veroorzaken van overlast voor de omwonenden tijdens de nachtelijk uren. Ook heeft het CDA opmerkingen over de toestaan van illegaal aangebrachte bouwwerken op het terrein, die met het nieuwe bestemmingsplan worden gelegaliseerd.

In het nieuwe bestemmingsplan wordt aan Hein Heun Sloopwerken BV, als gebruiker van het terrein, toestemming gegeven voor het aanbrengen van een betonnen erfscheidingsmuur met een hoogte van 3 tot 4 meter. De muur is voor een deel illegaal aangebracht en wordt in het nieuwe bestemmingsplan gelegaliseerd. In het bestemmingsplan wordt toegestaan dat  een nieuwe betonnen muur wordt gebouwd aan de noordzijde van het terrein op de scheiding van Schoolstraat 14 en 15. Deze muur wordt 4 meter hoog. Het CDA is van mening dat deze nieuwe muur een hoogte van maximaal 2 meter mag hebben. Dat is de normale hoogte voor een schutting of erfscheiding. Daarnaast vindt de fractie dat er geen sprake mag zijn van overlast voor de omwonenden tijdens de nachtelijke uren tussen 23.00 – 07.00 uur. De fractie gaat daarom voor een verbod van activiteiten tijdens deze uren. Voor de uitbreiding van de opslag van Hein Heun BV met een nieuw aan te brengen loods, vindt de fractie dat de voorgevel van deze nieuwe loods in lijn moet staan met de bestaande loods. Dit in tegenstelling tot het nieuwe bestemmingsplan, waarin wordt toegestaan dat de nieuwe loods dicht op de Schoolstraat wordt gesitueerd. De CDA raadsfractie wil op deze manier de overlast voor de omwonenden beperken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.