20 januari 2018

CDA tegen verbouwing gemeentehuis

De CDA fractie heeft met verwondering kennis genomen van geruchten over een mogelijke verbouwing van het gemeentehuis van Twenterand. In de afgelopen dagen kwam het bericht naar buiten dat er plannen zouden zijn voor een kostbare verbouwing van het gemeentehuis. Dit om het gebouw geschikt te maken voor andere gebruikers dan de gemeente Twenterand.

De fractie is van mening dat een verbouwing niet aan de orde is. Henk Kerkdijk; ‘we hebben op dit moment grote uitdagingen binnen de gemeente. Dit gaat bijvoorbeeld over tekorten in het Sociaal Domein en ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. Daarbij is een discussie over een 2 miljoen kostende verbouwing van het gemeentehuis volstrekt niet aan de orde’.

De fractie wil daarom het onderwerp verbouwing, mocht dit ambtelijk en bestuurlijk in voorbereiding zijn, niet in behandeling nemen. De fractie is van mening dat het aan de nieuwe raad is hoe men met dit onderwerp om wil gaan. De nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.