17 juli 2018

CDA teleurgesteld over toestaan varkenshouderij

De CDA fractie is teleurgesteld dat de vestiging van een varkenshouderij op de grens van Ommen en Twenterand aan de Beerzerhooidijk doorgaat. De CDA fractie betreurt deze instemming, omdat het bedrijf niet voldoet aan de door Twenterand in 2013 vastgestelde voorwaarden.

De CDA fractie was tegen het verlenen van een benodigde Verklaring van geen Bedenking aan de gemeente Ommen tijdens de eerdere behandeling in de gemeenteraad. Deze verklaring moet door de gemeenteraad van Twenterand worden afgegeven om daarmee in te stemmen met een wijziging van het bestemmingsplan. Het gaat daarbij om een varkens fokbedrijf met ca. 3.500 zeugen. De CDA fractie vond dat het bedrijf voor Twenterand een nieuwe vestiging is. Bij een nieuwe vestiging van intensieve veehouderijbedrijven in Twenterand moet er getoetst worden of het bedrijf voldoet aan 10 Twenterandse voorwaarden die in 2013 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Met deze voorwaarden wordt de nieuw vestiging en uitbreiding van dit soort bedrijven in de gemeente Twenterand geregeld. Bij de toetsing op de 10 voorwaarden is de CDA fractie van mening dat het nieuwe bedrijf toekomstige uitbreidingsmogelijkheden heeft waar de Twenterandse omwonenden en de gemeente Twenterand geen vat meer op hebben. De CDA fractie vindt daarnaast dat het woon- en leefklimaat in het gebied zeer worden aangetast. CDA woordvoerder Henk Kerkdijk: ‘Het CDA is verwonderd  dat GBT, die altijd fel tegenstander was als het gaat om het vestigen van intensieve veebedrijven in Twenterand, nu als GBT college en GBT raadsfractie instemt met de vestiging van de varkenshouderij. In haar nieuwe rol als besturende partij heeft GBT er uiteindelijk voor gekozen in te stemmen met het vestigen van de varkenshouderij in het natuurgebied Hammerflier’. Overigens bleken uiteindelijk alle raadsfracties in te stemmen met het verstrekken van de verklaring. Ook de CDA fractie moest hier uiteindelijk tandenknarsend haar instemming aan geven omdat de Twenterandse voorwaarden op dit dossier niet van toepassing bleken te zijn. In een stemverklaring werd daarbij door de CDA fractie aangegeven inhoudelijk tegen het verlenen  van de toestemming te zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.