13 november 2017

CDA tevreden over Begroting 2018

De CDA fractie vindt dat in de afgelopen jaren Twenterand zich heeft kunnen door ontwikkelen tot een financieel gezonde gemeente. De gemeente beschikt over ruime reserves en voorzieningen, heeft een lage schuldenlast en een relatief laag OZB tarief ten opzicht van andere Overijsselse gemeenten. In de aanloop naar de raadsverkiezingen van 2018 is de CDA fractie ook zeer tevreden over de vertaling van het bestuursakkoord “Samen Zorgen & Samen Werken“ in de Begroting 2018. Haast alle voorgenomen investeringen en overige ontwikkelingen zijn in de afgelopen 4 jaar door het college uitgevoerd. De fractie kijkt daarbij tevreden terug op de samenwerking binnen de coalitie CDA/CU/SGP.

In de aanloop naar de begrotingsbehandeling heeft de fractie de gemeente Twenterand vergeleken met de financiële situatie bij de buurgemeenten. Het gaat daarbij om de gemeenten Ommen, Hardenberg, Tubbergen, Almelo, Wierden en Hellendoorn. Er is gekeken naar de reserves en voorzieningen, naar de schuld die de gemeente heeft per inwoner en naar het OZB tarief. Kort weergegeven scoort Twenterand op de reserves en voorzieningen een 2e plaats. Twenterand heeft in 2018 ruim 35 miljoen gespaard. Dat is ook het geval voor de schuld per inwoner. In beide gevallen wordt Twenterand vooraf gegaan door Tubbergen. Alle overige buurtgemeenten liggen ver achter op Twenterand. Dat ligt voor de OZB anders, want daar scoort Twenterand de 5e plaats. Daarom heeft de fractie tijdens de begrotingsbehandeling een voorstel ingebracht om de OZB-verhoging in 2018 terug te brengen tot 3%. Dit voorstel werd raadsbreed ondersteund.

Voor de complete inbreng van de CDA inbreng tijdens de begrotingsvergadering van 7 november jl. klik op deze link.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.