20 december 2017

CDA Twenterand pleit voor meer maatwerk en integraliteit in het sociaal domein.

Tijdens de raadsvergadering gehouden op 19 december jl. heeft het CDA een motie ingediend waarin gevraagd wordt of  het college wil onderzoeken of het mogelijk en gewenst is te starten met het werken volgens de omgekeerde toets.

In de raadsdebatten voorafgaande aan de raadvergadering  gaf wethouder Binnenmars terecht aan dat veel besluiten aan wetten onderhevig zijn. “Voor gemeenten vormen wetten als de Participatiewet, de Wmo, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening het uitgangspunt voor besluiten. Maar wat als de gemeente de zaak nu eens omkeert?

Begin niet bij de letter van de wet, maar bij het doel van de wet aldus raadslid Roswitha Uitslag- van Riggelen. Wij zien graag dat ook in Twenterand niet alleen beoordeeld wordt op basis van de letter van de wet, maar dat er gewerkt gaat worden op basis van de geest van de wet (de omgekeerde toets).  Met als doel meer maatwerk en een beter resultaat voor onze inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.