09 november 2022

CDA Twenterand Tweede termijn inbreng programmabegroting

Voorzitter dank u wel.

Inleiding
We willen graag het college bedanken voor de beantwoording van onze vragen. Fijn dat verschillende zaken goed opgepakt worden. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de preventieve voorlichtingen op de basisscholen. We waren bang dat die verdwenen waren. Ook de mogelijkheid om schoolzwemmen weer aan te bieden vinden we een goed punt, fijn dat ook dat aangegeven wordt. En zo kan ik nog wel wat meer punten noemen. Maar natuurlijk hebben we ook wel een aantal kanttekeningen bij de beantwoording en zullen daarom ook een aantal amendementen en moties indienen. We zien op een aantal punten een college dat goed op te winkel wil passen, maar we zouden graag een wat proactiever college zien. Regeren is immers vooruitzien.

Op het punt Jongerenwerk willen we vanavond niet te lang ingaan. In de begroting werd natuurlijk nog uitgegaan van het verhaal voor de motie, ook zagen we dat in de cijfers terug. Over het jongerenwerk zijn de afgelopen maanden volop gesprekken gevoerd. We dienen samen met een aantal partijen een amendement in, zodat de huidige Jongerenwerkorganisaties het komende jaar nog met hun taken door kunnen. We hopen dat in die die tijd de zaken van de motie uitgevoerd kunnen worden en denken dat er vervolgens een gedegen notitie geschreven moet worden, waarbij de jongereninstellingen, de jeugdconsulenten, het onderwijs, etc. betrokken worden. Om zodoende goede en heldere uitgangspunten voor ons jongerenwerk te krijgen.

Fietspad Engbertsdijkvenen
Het fietspad bij de Engbertsdijkvenen zouden wij graag gerealiseerd zien. Vanuit de provincie zijn er mogelijkheden, hebben we begrepen. We vragen in een motie investeringsmogelijkheden te creëren hiervoor.

Erfmolens
Erfmolens vinden wij een goed initiatief, zeker in deze tijd van energiearmoede, we hopen dat het college aan de slag gaat met de ingediende motie.

Wonen
Dan willen we graag het punt wonen aan de orde brengen.
Ik moet daarbij denken aan een paar simpele voorbeelden, zomaar in mijn eigen omgeving. Bijvoorbeeld mijn tante van 87 jaar. Ze wil graag naar een seniorencomplex, maar staat al jaren op de wachtlijst en woont ondertussen wel in een redelijk groot huurhuis, waar ook een heel gezin kan wonen. Of aan vrienden van me, die graag een vrijstaand huis in Vriezenveen wilden, maar uiteindelijk uitgeweken zijn naar Almelo. En dan die oud leerling die ik vorige week tegenkwam in een supermarkt in Vriezenveen, die me trots vertelde: Meneer, ik heb een huis gekocht. Maar waar al heel snel achteraan kwam, maar in Almelo. Ik had graag hier willen wonen, maar dat kon ik echt niet betalen.

Het CDA maakt zich zorgen en vindt dat er meer moet gebeuren. We zien, met name in Vriezenveen, alleen maar inbreidingslocaties. Dat zijn over het algemeen duurdere plekken. Er zullen meer plekken gecreëerd moeten worden om te bouwen. Er ligt een behoorlijke opgave. We zouden graag zien dat het college hier meer proactiever mee aan de slag zou gaan. We hebben hier ook een motie voor ingediend. We missen ambitie met de plannen.

Verpaupering
We hadden ook een vraag gesteld over verpaupering en hierop een antwoord gekregen. Want onder andere de oude Rabobank in Vriezenveen is een doorn in het oog.

Volgens de CDA fractie is er ooit excessenbeleid geweest, om verpaupering tegen te gaan.

Onze vraag: Bestaat dit nog, het staat namelijk in de welstandsnota 2012 en zo niet kunnen we dit weer in werking stellen om op die manier de verpaupering aan te pakken?

Regionale samenwerking
Het CDA vindt het samenwerken met de regio heel belangrijk. Gezamenlijk kunnen we ons veel sterker maken richting Tweede Kamer en Europa. Onze fractie is dan ook blij met de houding van de wethouder in deze.

Financiële zorgen bij verenigingen en instellingen
Er zijn zorgen bij verschillende instellingen en verenigingen i.v.m. de energiecrisis.

Toen we twee weken geleden met een Tweede Kamerlid op werkbezoek waren bij Manna in Vroomshoop werden we hier ook mee geconfronteerd. We begrepen van de bestuursleden dat er ook al brieven hierover naar het College zijn gestuurd. D.m.v. het mede indienen van motie willen we het college vragen om met een vangnetregeling te komen, want we moeten er niet aan denken dat hierdoor verschillende organisaties en verenigingen zouden moeten stoppen met hun werkzaamheden.

Tenslotte
Voorzitter, we sluiten af. Twenterand is een mooie gemeente. De inwoners van onze gemeente, maar ook buurten, verenigingen, stichtingen, scholen, kerken, zorginstellingen en ondernemers: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan onze samenleving. Iets om trots op te zijn. Voor ons de taak die mensen en organisaties het vertrouwen geven om te doen waar ze goed in zijn. Vertrouwen over en weer is belangrijk. Samen dienen we te werken aan een duurzame en toekomstgerichte gemeente, waar het voor iedereen goed toeven is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.