28 november 2019

CDA Twenterand vraagt de wethouder haar besluit t.a.v. ontmanteling Soweco op te schorten

Na afgelopen week een ronde tafelgesprek gehad te hebben met onafhankelijke partijen en daarnaast de OR SOWECO, RVC Soweco en Directeur Soweco was 27 november 2019 het raadsdebat over Soweco.

De inbreng van het CDA was als volgt:

Het CDA is van mening dat 50 jaar professionaliteit, kennis en werkervaring van Soweco niet verloren mag gaan. We zetten vraagtekens bij het feit of de gemeente Twenterand wel over dezelfde kennis en kunde beschikt die Soweco heeft.  Soweco is naar de mening van het CDA een goed presterend bedrijf met een grote maatschappelijke waarde. Het opheffen van Soweco betekent volgens het CDA ook dat een groot deel van de dienstverlening aan werkgevers verdwijnt en dat dit grote gevolgen heeft voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Afgelopen woensdag hebben we als raad van de vakbond FNV, TNO, werkgeversorganisatie VNONCW , Cedris en BDO gehoord wat hun mening is over ontmanteling van Soweco.  Deze onafhankelijke partijen gaven allen aan het onverstandig te vinden en ontraden dus de ontmanteling van Soweco.  Ook de directeur van Soweco en de OR Soweco pleitten voor behoud.  

De directeur van Soweco, de heer Reinier van Broekhoven, had een alternatief voor Soweco. Hij zei dat als je de GR Soweco ontmanteld dit niet ook hoeft te doen bij de Soweco NV. Het CDA vraagt hoe  de wethouder tegen deze suggestie aankijkt en of zij bereid is het gesprek hierover met de heer van Broekhoven aan te gaan.

De OR van Soweco heeft een rechtszaak aangespannen tegen het bestuur van de GR, omdat het bestuur volgens de OR handelt in strijd met de wet op de ondernemingsraad;  doordat de OR op geen enkele wijze betrokken zou zijn bij de onderzoeken naar de toekomst van Soweco.  Deze zaak dient op 8 januari 2020, het CDA vraagt de wethouder haar besluit t.a.v. ontmanteling Soweco op te schorten tot na de uitspraak van de rechter.

Recent hoor je veel kritiek op de huidige participatiewet. Het SCP (Sociaal Plan Bureau) velde recent een hard oordeel over deze wet, die vijf jaar geleden werd ingevoerd. Het doel was om langdurig werklozen en mensen met een handicap aan het werk te helpen, liefst bij gewone werkgevers. Maar dat is niet gelukt en volgens het SCP moet er nog veel gebeuren wil de wet een succes worden. We hebben vanmiddag ( = woensdag 27 november 2019) kunnen horen dat verschillende partijen van de Tweede Kamer pleiten voor behoud van Sociale Werkvoorziening Hoe kijkt de wethouder aan tegen de evaluatie van het Sociaal Cultureel Planbureau als we kijken naar onze gemeente en Soweco?

De wethouder heeft bij de bijeenkomst in Rijssen op 17 oktober jl. beloofd om nog met cijfers te komen. Deze werden vanmiddag via de griffie aan ons verzonden. Het CDA is van mening dat de wethouder er erg lang over heeft gedaan om de raad te informeren en het feit dat dit pas vanmiddag aan de raad is gezonden getuigt niet bepaalt van het feit dat de raad serieus genomen wordt.  

Tijdens dit raadsdebat was het de bedoeling dat er zienswijzen werden ingediend waarmee de wethouder aan de slag moet.

Het CDA heeft aangegeven dat we het beste voor de doelgroep willen en dat wij de wethouder verzoeken in gesprek te gaan met de directeur van Soweco en met de RVC.

Het CDA wil graag dat er op zoek gegaan wordt naar alternatieven, want met het nu voorliggende plan kan het CDA niet instemmen.

Het CDA heeft net als de overige fracties aangegeven dat er voldoende tijd genomen moet worden om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

Het CDA heeft in vorige debatten al aangegeven dat we niet afhankelijk willen en moeten zijn van Almelo.  Het was goed om te horen dat nu ook het GBT twijfelt aan Almelo.

 

De burgemeester heeft aan het eind van het debat een samenvatting geformuleerd; zijnde de zienswijzen die aan de wethouder zijn meegegeven. De samenvatting luidt:

·       Het gaat om kwetsbare mensen

·       We willen een regiegemeente zijn en niet afhankelijk van andere gemeenten

·       Er moet een versterking voor de werkgevers zijn en het ontzorgen van ondernemers

·       Zorgvuldigheid gaat voor snelheid

·       Verschillende opties moeten worden onderzocht en er moeten gesprekken plaatsvinden met directeur en Raad van commissarissen van Soweco

·       Er moet een financiële stabiliteit zijn.

Zoals u hierboven kunt lezen zijn er een aantal belangrijke punten van het CDA aan de wethouder meegeven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.