10 mei 2019

CDA Twenterand was aanwezig bij de druk bezocht bijeenkomst erfcoaches

Twenterand zet erfcoach in voor ontwikkeling Platteland

De gemeente Twenterand zet in op ontwikkeling van het platteland en de erfcoach gaat daar een belangrijke rol in spelen. De erfcoach is onafhankelijk en gaat samen met de erfbewoners in gesprek om de toekomst van het hele erf te bekijken. De eigenaar/bewoners van het erf en hun behoeften staan dus centraal. Wethouder Martha van Abbema: “Met het nieuwe beleid in de hand stimuleren wij de ontwikkeling van het platteland, maar dat moet wel aansluiten op de behoeftes van de bewoners. Daarin speelt de erfcoach een heel belangrijke rol.”

De nieuwe beleidsregels Erventransitie geven meer ruimte voor ontwikkeling. Daarvoor heeft de gemeente Twenterand het afgelopen jaar veel gesproken met inwoners en organisaties die verbonden zijn met het buitengebied. Daaruit kwam ook de vraag naar meer ontwikkelingsmogelijkheden op vrijkomende erven en de introductie van een erfcoach. De gemeente Twenterand gaat twee erfcoaches inzetten, te weten Agnes Mentink en Angela Pigge. Zij kunnen het proces versnellen en een brugfunctie bekleden tussen de inwoners onderling en/of andere organisaties, afhankelijk van het onderwerp.

Mayke Smelt van CDA Twenterand was ook aanwezig en ziet dat het leeft bij de inwoners. Het is druk bezocht door inwoners van Twenterand. Over erf transitie en asbest.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.