30 april 2020

CDA woedend over de procedure naar aanleiding van het “ontslag” van de gemeentesecretaris

Dinsdagmiddag 28 april 2020 hebben alle fractievoorzitters van de gemeente Twenterand een e-mail ontvangen met hierin de navolgende tekst: “Op 23 april jl. is door het college vastgesteld dat het voor de toekomst van de gemeente Twenterand wenselijk is dat er een nieuwe samenwerking tussen college en ambtelijke organisatie komt. Het college heeft de gemeentesecretaris verzocht zijn werkzaamheden neer te leggen en beschikbaar te zijn voor werk.”  De fractievoorzitters krijgen de gelegenheid om telefonisch vragen te stellen aan de burgemeester zo luidde het vervolg. 

Natuurlijk hebben we hier gebruik van gemaakt en onze voorbereidingen getroffen.

 

Later die dag bleek dat de pers al geïnformeerd was aangezien er op de site van de Tubantia om 18:26 uur en om 20:09 uur al een persbericht was opgenomen over dit item. Ook de Twenterander was goed geïnformeerd. Ook zij plaatsten een artikel online.

 

Het CDA is, om het op zijn zachts te zeggen, ronduit boos, over deze manier van communiceren door het college, en het blijkbaar ontbreken van respect voor de rol van de raad, maar bovenal gaat het hier om een persoonlijk drama waar je absoluut niet zo mee om kunt gaan.

 

Op dit moment is de fractie aan het overleggen hoe hier verder mee om te gaan, en neigt naar het stellen van schriftelijke vragen.

 

Daarnaast vragen wij ons echt af of dit te vertaling is van de open wijze waarover in het coalitieakkoord het volgende wordt gezegd:

 “Uitdagingen aan te gaan in nauwe samenspraak met de huidige raadspartijen. Op collegiale wijze, met beide benen op de grond en vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid zodat met een zo breed mogelijk draagvlak binnen de raad kan worden bestuurd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.