29 september 2019

Dekker Den Ham vangt bot bij college en coalitie

Een starre houding van GBT wethouder Koster zorgt ervoor dat fa. Dekker gisteravond nul op het rekest kreeg op hun verzoek om maximaal 6 x per jaar met een mobiele puinbreker puin te mogen breken op hun eigen terrein. Dekker: een gedegen bedrijf in Den Ham welke al 75 jaar op haar terrein actief is met soortgelijke activiteiten was twee weken geleden ook al onderwerp bij de raadsdebatten. 

Gisteravond werd in een bomvolle raadszaal een motie ingediend door PVV, CDA en SGP om de wethouder in beweging te krijgen om Dekker ter wille te zijn.

CDA raadslid Uitslag voerde namens het CDA het woord en legde de wethouder uit dat er wel degelijk ruimte is om aan de wens van Dekker te voldoen. Zeker na een recente uitspraak van de Raad van State. CU en GBT, die binnen de gemeenteraad de coalitie en de meerderheid vormen, steunden de wethouder. Vreemd, zegt Uitslag: in hun coalitie akkoord staat dat ze hun relatie met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners willen verbeteren, drempels willen verlagen en initiatieven willen faciliteren. 

De wethouder wilde zo bleek gisteren, geen strobreedte toegeven en bleef volharden dat er geen mogelijkheden zijn binnen het nu geldende bestemmingsplan. Dat klopt, maar via een verzoek om een omgevingsvergunning aan te vragen, of een partiele herziening van het bestemmingsplan in te dienen, zijn er wel degelijk mogelijkheden, mits het college wil meewerken. Gezien een eerdere uitspraak van de raad van state is het college hiervoor bevoegd.

CDA raadslid Bramer gaf 6 juli jl  in de Tubantia ook al aan dat CDA het ondernemersklimaat onder de maat vindt in Twenterand. We zijn een krimpgemeente volgens het CBS en als we als gemeente niet oppassen, zullen bedrijven uit de gemeente wegtrekken en nieuwe bedrijven zich niet snel hier vestigen. Een onwenselijke situatie, zeker nu er al zoveel leegstand is binnen de gemeente. 

Er moet worden gekeken naar mogelijkheden en niet naar wat niet kan of mag stelde zij.  Op deze manier jaag je bedrijven  en daarmee de werkgelegenheid juist uit de gemeente: immers in een snel veranderende maatschappij moet je meebewegen als bedrijf om je hoofd  boven water te houden stelt de CDA fractie.  

Ook een tweede ingediende motie om een enquête te houden onder de inwoners van deze gemeente om te peilen wat inwoners hiervan vinden, ketste af.

Jammer stelt het CDA: een slecht ondernemersklimaat helpt de gemeente niet om aantrekkelijk te zijn. Dekker zou in eerste instantie al geholpen zijn met een gedoogconstructie om het huidige puin te mogen breken  en de wethouder had bijvoorbeeld zijn definitieve besluit kunnen opschorten en heroverwegen tot na de aanvraag voor een herziening door Dekker.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.