30 oktober 2017

Fractie tevreden over Begroting 2018

Op dinsdag 7 november a.s. wordt de Begroting 2018 in de Gemeenteraad behandeld. De CDA fractie vindt de Begroting een prima vertaling van de eerder dit jaar in de raad vastgestelde Kadernota. De CDA fractie is zeer tevreden over de uitvoering van de in het bestuursakkoord “Samen Zorgen & Samen Werken“ vastgestelde politieke uitgangspunten. In het laatste jaar van deze bestuursperiode heeft Twenterand zich kunnen door ontwikkelen tot een financieel gezonde gemeente. Onze gemeente beschikt over ruime reserves en voorzieningen, kent een lage schuldenlast en kent een relatief laag OZB tarief ten opzicht van andere Overijsselse gemeenten. Dit alles wordt in de gemeentelijke begroting voor het jaar 2018 prima vertaald. Bijgevoegd de schriftelijke 1e termijn voor de behandeling. U kunt deze downloaden door deze link te gebruiken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.