26 september 2019

Gemeente Twenterand en bedrijven, geen goed huwelijk ?

Vriezenveen 24 september 2019:   De raadszaal zat dinsdagavond afgeladen vol met omwonenden uit Den Ham die op die wijze hun steun gaven aan de fa. Dekker.  Want op de agenda stond opnieuw het  verzoek van de firma Dekker uit Den Ham die al 75 jaar op deze locatie soortgelijke activiteiten uitvoert. Het verzoek is om  6 maal per jaar puin breken met een mobiele puinbreker op hun eigen terrein. Maar het antwoord van het College en coalitie bleef nee.

Mede namens het CDA werd er een motie ingediend om de voorwaarden te scheppen om een pilot mogelijk te maken waarbij Dekker maximaal 6 keer per jaar met een mobiele breker puin breekt op haar locatie, tot een maximum gewicht van 12.000 ton, voor de duur van 2 jaar.  Een proef van 2 jaar, omdat wethouder Koster in het raadsdebat voorafgaand aan de raadsvergadering, al had aangegeven dat hij geen enkele ruimte zag om mee te werken aan het verzoek van Dekker. Sterker nog volgens zeggen zou Koster na een bezoek aan het bedrijf de familie hebben laten weten: “ het mag niet, het kan niet, en we gaan dit ook in de toekomst niet toestaan”.

Gemeentebelangen Twenterand en de ChristenUnie, die een meerderheid vertegenwoordigen in de  gemeenteraad schoten het plan af, en dan houdt het op. Gek eigenlijk want het is juist de coalitie van kernachtig en veranderend Twenterand. In hun akkoord staat zelfs

Het verbeteren van de relatie met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners, waarbij de gemeente ‘drempels’ verlaagt, participeert en initiatieven faciliteert.

Draagt deze houding dan bij aan wat er in het coalitieakkoord vermeld staat? Volgens ons niet, sterker nog, wij zijn van mening dat je inwoners nog verder van de politiek dwingt en uitstraalt dat het toch niet uitmaakt wat je probeert want als de GBT en De CU het niet zien zitten, gebeurd het niet!

Maar wij willen onze inwoner wel serieus nemen.  Vandaar dat er een tweede verzoek aan het college is gedaan om een enquête uit te zetten richting inwoners en ondernemers om te onderzoeken of er draagvlak is, om in dergelijke gevallen maatwerk te leveren, zodat er een mogelijkheid is om af te wijken van het bestemmingsplan. U raad het al, afgeschoten, geen steun van GBT en CU.

O ja even terug naar dat coalitieakkoord waarin even verderop staat:

Wij spreken hierbij dan ook de uitdrukkelijke wens uit om deze uitdagingen aan te gaan in nauwe samenspraak met de huidige raadspartijen. Op collegiale wijze, met beide benen op de grond en vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid, zullen de coalitiepartijen steeds weer hun bijdrage aan het debat leveren, zodat met een zo breed mogelijk draagvlak binnen de raad kan worden bestuurd.

Snapt u het nog? Wij niet! Maar wij geven het nog niet op!

Samen met de Partij voor de Vrijheid en de SGP zullen wij een voorstel indienen waarbij een het toch mogelijk is om de gewenste activiteit door de fa Dekker te laten uitvoeren. Wij willen wel meedenken in oplossingen en luisteren naar onze inwoners.

Namens de fractie: Roswitha Uitslag- van Riggelen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.