18 april 2017

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: interesse in een CDA-raadslidmaatschap, meld je aan!

Het CDA (Christen-Democratisch Appèl) is een brede volkspartij waarvan de basis wordt gevormd door de lokale afdelingen. Het CDA hierdoor een politieke partij die stevig verankerd is in de maatschappij.

Het CDA-bestuur Twenterand nodigt die inwoners van Twenterand uit, die het gedachtegoed van het CDA als zijn/haar manier van leven zien en dit ook als zodanig willen uitdragen,  om contact op te nemen als men zich namens het CDA wil kandideren voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.  Een voorwaarde hiervoor is wel dat men lid is/wordt van het CDA.

Wat is de rol van een raadslid?

Als raadslid vertegenwoordig je als volksvertegenwoordiger de inwoners van je gemeente. Samen met alle andere raadsleden heb je een controlerende rol: het college van burgemeester en wethouders legt verantwoording af aan de gemeenteraad over het beleid dat zij uitvoeren en het gemeenschapsgeld dat daarvoor wordt gebruikt. Daarnaast kunnen raadsleden zelf met voorstellen komen die, zodra deze worden aangenomen door de raad, uitgevoerd moeten worden door het college.

Waarom zou je raadslid worden?

Als je belangstelling hebt voor de lokale politiek en je wilt daar zelf onderdeel van zijn, omdat je denkt een constructieve bijdrage te kunnen leveren, dan is een raadslidmaatschap wellicht iets voor jou. Als CDA raadslid doe je dit vanuit de overtuiging en de gedachtegang van het CDA.

Is raadslid zijn moeilijk, uitdagend of leuk?

Alle genoemde aspecten komen van tijd tot tijd voorbij. Het ene moment houd je je bezig met een complex dossier dat misschien niet helemaal binnen je interessegebied valt, het andere moment boek je samen met je fractie een mooi resultaat voor de bewoners. Wat raadslid zijn echt leuk maakt, zijn de vele en vaak diverse contacten die je vanuit je functie als raadslid onderhoudt. Het is van belang dat je vanuit je rol als volksvertegenwoordiger duidelijk aan elke inwoner kunt uitleggen waar jij als CDA raadslid voor staat.

Hoeveel uren ben ik gemiddeld per week kwijt aan raadswerkzaamheden?

Dat wisselt nogal en hangt bijvoorbeeld af van de grootte van de fractie en de onderwerpen waarover je als CDA-raadslid namens het CDA woordvoerder bent. In de regel is het ruim 15 uur per week, met af en toe een uitschieter.

Wat heeft het raadslidmaatschap je te bieden?

  • De mogelijkheid je actief in te zetten voor de bewoners van gemeente Twenterand.
  • De kans om van dichtbij maatschappelijke ontwikkelingen te volgen en je daarin te verdiepen.
  • De gelegenheid om veel mensen – uit alle lagen van de bevolking – te leren kennen.
  • Trainings- en cursusfaciliteiten vanuit het CDA Steenkamp Instituut

Meer weten

Heb je interesse of wil je meer weten of wil je iemand van het bestuur of de fractie spreken, stuur dan een e-mail naar:twenterandcda@gmail.com 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.