07 februari 2022

Hugo De Jonge

Minister Hugo de Jonge brengt bezoek aan CDA Twenterand om te praten over volkshuisvesting

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om eigen inwoners die een huis willen kopen voorrang krijgen ten opzichte van mensen van buiten de eigen regio. Ook wil de CDA-minister dat er snel een voorrangsregeling komt voor mensen met een vitaal beroep, zoals leraren, verpleegkundigen en politieagenten.

Dit is in grote lijnen de uitkomst van een informeel bezoek van de minister, CDA gedeputeerde Roy de Witte van de provincie Overijssel aan CDA Twenterand. CDA Twenterand heeft in haar verkiezingsprogramma, voor de komende gemeenteraadsverkiezing in maart, als speerpunt de problemen op de krappe woningmarkt opgenomen. CDA Twenterand heeft een aantal lokale aannemers en projectontwikkelaars gevraagd hun visie te geven over de woningmarkt en waar momenteel de knelpunten liggen voor een versnelde oplossing van het probleem.

Overal wordt de pijn gevoeld van de krappe woningmarkt. CDA Twenterand bracht bij de minister de zorgen naar voren van met name starters en senioren. Starters die geen betaalbare woning kunnen vinden omdat de prijzen worden opgejaagd door investeerders en mensen die bereid zijn om fors te overbieden. Maar ook van senioren die wel willen doorstromen maar geen geschikt appartement kunnen vinden. Ze vinden gehoor bij de minister die toezegde dat hij echt haast gaat maken met het aanpakken van de problemen op de woningmarkt.

Uit de hoek van de aannemers en projectontwikkelaars kreeg de minister het advies om de procedures te vereenvoudigen. Nu kan de periode tussen initiatief en realisatie soms oplopen tot meer dan 10 jaar! Op de huidige krappe markt is dit niet wenselijk om een probleem op te lossen.

‘Het moet écht anders’ reageerde minister De Jonge. ‘Met meer regie en meer bescherming moeten we de volkshuisvesting weer opbouwen. We zien nu dat de problemen ten koste gaan van het in stand houden van belangrijke voorzieningen zoals een school of een ziekenhuis, omdat een leraar of verpleegkundige dichtbij zijn of haar werk moet kunnen wonen.’

Lijsttrekker Martino Vos van CDA Twenterand is blij met het resultaat van het overleg met de minister en gedeputeerde. ‘Er zijn nog veel open einden, in met name hoe het geregeld gaat worden’, aldus Martino Vos. Maar dat is mooie opmaat voor een vervolg tussen CDA Twenterand, de provincie en de aangeschoven aannemers en projectontwikkelaars. Een uitnodiging daarvoor is vanuit de provincie al toegezegd.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.