07 maart 2018

Internationale Vrouwendag

Internationale vrouwendag herdenkt de eerste staking van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie, die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York.  De vrouwen staakten voor betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht. Deze staking vormde het begin van de emancipatie van vrouwen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie.  In 1912 werd Internationale Vrouwendag voor het eerst in Nederland gevierd.

Elk jaar opnieuw met de viering van Internationale Vrouwendag wordt aandacht geschonken aan vrouwenthema’s zoals economische zelfstandigheid, huiselijk geweld en andere aandachtspunten op het gebied van emancipatie en participatie.  In Vriezenveen  wordt donderdagmiddag vanaf 13.30 uur deze dag gevierd in CCK2; het thema van dit jaar is: vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig. Frouwke  Bramer en Roswitha Uitslag van het CDA zullen hierbij aanwezig zijn.

Dit jaar is een bijzonder jaar: het is namelijk 100 jaar geleden dat vrouwen kiesrecht kregen.  Als vrouw in Nederland krijg je tegenwoordig genoeg  kansen om je te ontplooien. Je kunt studeren, werken en er zijn tal van vrouwelijke ondernemers. In Nederland is dit een normaal beeld.

Toch zijn er ook in ons land nog voldoende uitdagingen: vrouwen zijn vaak degene die zorgtaken op zich nemen binnen gezin of familie en dit vaak nog combineren met een baan.  De wet werk en zekerheid zou moeten worden herzien waarbij bijvoorbeeld ruimte moet komen voor flexibele werktijden om werk en zorg tijdelijk te kunnen combineren. Ook zou het mooi zijn als we kunnen realiseren dat mantelzorgers een mantelzorgvergoeding ontvangen. Vaak is het nu zo dat zij door hun mantelzorgtaken een deel van hun inkomen kwijt zijn, doordat zij bijvoorbeeld minder uren werken.

Voor ouders met (jonge) kinderen die beiden werken,  is buitenschoolse opvang een item wat de ouders helpt om beiden fulltime te kunnen werken:  immers de kinderen worden door professionals opgevangen tot de ouders hun dagtaak beëindigd hebben.  Als CDA zien wij het als een taak  om werkgevers te attenderen op mogelijkheden zoals bijvoorbeeld flexibele werktijden of thuis werken om werknemers uitkomst te bieden bij opvang van kinderen of het uitvoeren van zorgtaken, waarbij het CDA ook oog heeft voor de werkgever.

Met Frouwke Bramer op nummer 2,  Roswitha Uitslag op nummer 4 en Mayke Smelt op nummer 6 laat CDA Twenterand  zien dat zij de politieke inbreng van vrouwen respecteert en waardeert. CDA Twenterand is trots op het feit dat zij drie vrouwen bij de eerste 10 op hun kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 hebben staan en pleit voor meer vrouwen in de gemeenteraad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.