07 februari 2017

Kansen voor alle kinderen in Twenterand

Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren, bijles. Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen. Maar niet elke ouder kan dit betalen. Voor die ouders is er hulp. Het is heel belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om mee te doen met leeftijdsgenoten.

Het CDA heeft naar aanleiding van de extra gelden die naar de gemeente Twenterand zijn gekomen ten behoeve van kansen voor alle kinderen, schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder.

De aanleiding hiervoor is dat de staatssecretaris vanaf 2017 structureel geld beschikbaar gaat stellen voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen

Voor Twenterand betekent dit dat de gemeente jaarlijks een geldbedrag van € 157.184 krijgt.

Het geld dat we gaan ontvangen moet bij de kinderen terecht komen en niet opgaan aan instanties of procedures". We hebben de wethouder gevraagd of hij hiervoor al een concreet plan heeft gemaakt en wanneer kinderen uit Twenterand hiervan gebruik kunnen maken.

Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we u hierover nader berichten.

De vragen die we gesteld hebben zijn:

1. Is het college op de hoogte van de extra toekenning uit Den Haag?

2. Wat is het college concreet van plan om in 2017 met deze €157.184,- extra te doen voor kinderen in armoede?

3. Is het college bereid om voorstellen - ten behoeve van kinderen in armoede -  al in 2017 uit te voeren, nu deze gelden extra beschikbaar zijn gesteld? Waarom wel/ niet?

4. Is het college bereid een raadsvoorstel aan te bieden voor bovengenoemde post, met inachtneming van het budgetrecht van de raad om deze middelen zo spoedig mogelijk te kunnen inzetten en niet gewacht hoeft te worden op besluitvorming. over de Kadernota? Waarom wel/ niet?

Namens het Christendemocratisch Appèl (CDA),

Roswitha Uitslag- van Riggelen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.