29 april 2019

Koninklijke Onderscheiding voor Ben Spenkelink

Vandaag, vrijdag 26 april 2019,  heeft de heer B. Spenkelink  een Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit handen van de burgemeester van Twenterand, mw. Annelies van der Kolk.                 Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagt hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Als CDA feliciteren wij hem dan ook van harte met deze onderscheiding.

De heer Spenkelink is al decennia lid van het CDA en heeft veel voor ons als vereniging betekend.     Zo heeft de heer Spenkelink zitting gehad in het  CDA bestuur en is hij een aantal jaren fractielid geweest .

Als fractielid stond Ben midden tussen de inwoners. Hij was een echte volksvertegenwoordiger en kwam op voor de inwoners van zijn gemeente.  Hij genoot het vertrouwen van de mensen en deed zijn fractiewerk met verve.

Als lid van de kerncommissie Vriezenveen, bracht hij de zittende fractieleden op de hoogte van hetgeen er in Vriezenveen gebeurde en pleitte daar waar nodig om zaken via de fractie te regelen.

Wij weten dat de heer Spenkelink naast het CDA betrokken is bij veel ander vrijwilligerswerk in Twenterand en dat hij zich nog steeds sterk maakt voor onze gemeente.

Wij  zijn er trots op dat de heer Spenkelink vandaag in het zonnetje is gezet en dat hij een koninklijke onderscheiding heeft mogen ontvangen als blijk van waardering voor de tientallen jaren die hij zich onbezoldigd, vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend, heeft  ingezet voor de inwoners binnen onze  gemeente.  Mensen zoals hij zijn kostbaar en in een tijd waarin we vaak aan elkaar voorbijgaan en weinig meer naar elkaar omzien eens te meer bijzonder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.