06 maart 2018

Lobby doet oproep aan alle politieke partijen

De lobby A Drenthe-Twente roept in een brief alle politieke partijen in de regio op om bij de coalitieonderhandelingen de snelweg tussen Drenthe en Twente op te nemen in de collegeakkoorden. Er is een petitie gestart om deze brief te laten ondertekenen door zoveel mogelijk inwoners, organisaties en bedrijven.

Sinds 2 februari bestaat er een lobby voor de komst van een snelweg tussen Drenthe en Twente; de A Drenthe-Twente. De lobby is een initiatief van de samenwerkende CDA-afdelingen van Hoogeveen, De Wolden, Ommen, Hardenberg, Twenterand, Hellendoorn en Wierden, maar wordt inmiddels veel breder gesteund. De lobby vindt goede, veilige infrastructuur cruciaal voor de leefbaarheid in het gebied tussen Almelo, Zwolle, Hoogeveen en Duitsland.

Na de verkiezingen zullen de politieke partijen in alle gemeenten gaan onderhandelen over welke speerpunten die gemeenten de komende periode willen uitvoeren. De uitkomsten van de onderhandelingen worden vastgelegd in collegeakkoorden. De lobby A Drenthe-Twente wil dat de snelweg tussen Drenthe en Twente in zoveel mogelijk van deze akkoorden wordt opgenomen, zodat er op bestuurlijk niveau verder gewerkt kan worden aan een sterke lobby. In de brief wordt opgeroepen om de komende periode verder te werken aan het agenderen van het belang van de snelweg, het mobiliseren van steun, het in kaart brengen van argumenten en het opstellen van concrete plannen. Er wordt ook gevraagd om de financiële mogelijkheden en de maatregelen tegen verkeersoverlast mee te nemen in de plannen.

Om een zo sterk mogelijk signaal te geven naar de onderhandelende partijen is de lobby een petitie gestart. Inwoners en bedrijven kunnen via deze petitie de brief ondertekenen. De petitie is te vinden op www.petitie24.nl/s1682.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.