06 februari 2017

Maandagavond 30 januari 2017: ALV bijeenkomst/nieuwjaarsreceptie CDA afdeling gemeente Twenterand.

De locatie van de ALV was partycentrum de Zandstuve te Den Ham. In een prachtige ambiance werden we hartelijk en gastvrij ontvangen in het vernieuwde partycentrum door gastheer Jerry Blekkenhorst.

Na een hartelijk welkom door onze voorzitter mw. Frouwke Bramer die mede namens het gehele bestuur nieuwjaarswensen uitsprak,  begon zij haar speech met de woorden dat uit de landelijke peilingen blijkt dat er een toenemend vertrouwen in het CDA is. 

De voorzitter stelt dat duidelijke verkiezingsprogramma’s hebben geleid tot heldere coalitieakkoorden, met  SMART doelen. Als bestuur, wethouders en fractie geven wij hier, elk in onze eigen rol, gestalte aan. Samen werken we aan een betere samenleving binnen ons eigen Twenterand,  waarbij de mensen centraal staan.

De voorzitter stelt dat geen enkele vereniging, dus ook het CDA, zonder vrijwilligers kan en zij bedankt namens het bestuur allen die zich belangeloos ingezet hebben en inzetten voor het CDA.

Voorts stelt zij dat tot aan de verkiezingen van 2018, er weer heel veel van ons als CDA wordt gevraagd: als voorzitter doe ik hier vanavond namens het bestuur een  beroep op u: het bestuur heeft de komende tijd met alles wat er voor de komende verkiezingen te doen is, dringend helpende handen nodig: vele handen maken immers licht werk. Indien u denkt een bijdrage te kunnen leveren op welke manier dan ook, laat het ons weten. Wij rekenen op u, samen kunnen we meer.  Ook roept zij iedereen op die belangstelling heeft in lokale politiek en wellicht geïnteresseerd is in  een bestuursfunctie of als volksvertegenwoordiger, dit kenbaar te maken aan het bestuur. 

Na deze woorden kwamen achtereenvolgens de fractievoorzitter namens de fractie  en beide wethouders aan het woord voor een korte terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik naar de komende verkiezingen toe.  Er was gelegenheid tot het stellen van vragen in een ontspannen en ongedwongen sfeer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.