03 maart 2018

Meedoen aan een leefbaar Twenterand

Inmiddels is Nederland twee jaar uit de economische crisis en Twenterand profiteert van deze economische groei, de werkgelegenheid neemt toe! Toch kent Twenterand nog een groot aantal mensen die opzoek zijn naar een baan. Het CDA wil zich ook juist voor deze mensen inzetten. De economie van Twenterand groeit en de inwoners van Twenterand moeten daarvan mee kunnen profiteren! Een mooie opstap om mensen aan een baan te helpen is het stimuleren van vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage. Binnen Twenterand willen we als CDA dat iedereen mee kan doen. De afstand tot de arbeidsmarkt moet daarom zo klein mogelijk worden, zodat iedereen kan bijdragen aan een leefbare samenleving. De gemeente Twenterand bouwt op haar vrijwilligers en het CDA zet zich daarom in om het vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage in de kernen van Twenterand te stimuleren. Vrijwilligerswerk en stage biedt mogelijkheden tot kennismaking met het werkveld en zet de inwoners midden tussen de mensen.

Twenteranders staan bekend als hardwerkende mensen met een nuchtere mentaliteit. In deze tijd van een tekort in de bouw- en technische sector kan worden gerekend op onze Twentse kracht! Als CDA zijn wij trots dat Twenterand beschikt over vakkundige mensen in de technische- en bouwsector. De mogelijkheden aan banen en vakopleidingen in deze sectoren binnen onze gemeente kunnen dan ook worden gezien als de motor van onze economie. Het is dan aan ons om deze kennis binnen Twenterand te houden. Dit willen wij doen door het voor ondernemers aantrekkelijk te maken om zich in Twenterand te vestigen. De komst en uitbreiding van bedrijven in Twenterand stimuleert onze werkgelegenheid en maakt het aantrekkelijke voor mensen om in Twenterand te blijven wonen en werken.

Het stimuleren van de arbeidsmarkt kent uitdagingen, denk hierbij aan de 24/7 uurs economie. Het CDA wil dat rekening wordt gehouden met zowel kleine als grote ondernemingen en is daarom tegen de 24/7 uurs economie. Als de ondernemer zelf mag bepalen op welke dagen en tot hoe laat de zaak open blijft, kan er onderlinge concurrentie ontstaan. De kleine ondernemer kan gedwongen raken om met de concurrentie mee te gaan en zal langer open moeten blijven. Langere openingstijden brengen kosten met zich mee, denk hierbij aan de personele bezetting. Doordat de gemeente zich nu aan de winkeltijden afspraken houdt, blijven kleine ondernemers en hun personeel beschermd.

Geschreven door:

Mayke Smelt, Rutger Wever & Michiel Wiltvank

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.