27 mei 2022

Minder aardgas verbruiken, hoe dan?

In gesprek met Henri Bontenbol over de energietransitie

Op vrijdagavond 10 juni vanaf 20.00 uur gaat Tweede Kamerlid Henri Bontenbal in het Ontmoetingscentrum in Wierden in gesprek over zijn visie op een succesvolle energietransitie. Iedereen die zich afvraagt hoe we in Nederland de komende jaren minder aardgas kunnen gaan verbruiken en welke energiebronnen daar een rol in kunnen spelen, is van harte welkom.

Hoe groot is de opgave om het aardgasverbruik terug te dringen?
Sinds de inval van Rusland in Oekraïne staat de vraag nog prominenter op de agenda: hoe gaan we minder aardgas verbruiken? Deze vraag onderstreept het belang van de energietransitie. Alle klimaatdoelstellingen gaan uit van een vermindering van het aardgasverbruik de komende jaren. Henri Bontenbal gaat in zijn voordracht in op de vraag hoe groot de opgave is, hoe we het op dit moment doen en welke oplossingsrichtingen de komende jaren het meest effectief zijn.

Wat is de energiemix van de toekomst?
Om de CO2-uitstoot te verminderen zet Nederland in op energiebesparing en op energiebronnen die geen broeikasgas uitstoten. Voorbeelden hiervan zijn zonne-energie, windenergie, kernenergie, biomassa, aardwarmte en aquathermie. Het regeerakkoord spreekt over twee nieuwe kerncentrales in Nederland. Welke voor en nadelen zitten hier aan en is, zoals wel eens wordt gesteld, kernenergie een alternatief voor windturbines?

Mondiale vraagstukken, lokale oplossingen?
De lokale CDA-afdelingen van Twenterand, Wierden en Rijssen-Holten organiseren de bijeenkomst. Voorzitter van de afdeling Twenterand Jan Binnenmars: “Ook in Twenterand is er brede aandacht en belangstelling voor energietransitie. We zijn ons er terdege van bewust dat wij de aarde niet geërfd hebben van onze (groot)ouders, maar in bruikleen hebben van onze (klein)kinderen. Dit is een van de redenen dat we als lokale CDA-afdelingen in West-Twente Henri Bontenbal hebben benaderd om zijn kennis en visie op dit gebied met ons te delen.” De bijeenkomst is niet alleen voor leden, iedereen is welkom!

Praktische informatie
De bijeenkomst op 10 juni vindt plaats in het Ontmoetingscentrum aan de Spoorstraat 7 in Wierden, tegenover het NS-station. Vanaf 19.45 staat de koffie klaar, de bijeenkomst begint om 20.00 uur.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.