26 april 2017

Onveilige verkeerssituatie Den Ham ter hoogte van Harwig

Schriftelijke vragen van CDA fractie en daarbij beantwoording van college c.q. de burgemeester.


Vraag 1
Is het college op de hoogte van de feitelijke verkeerssituatie ter hoogte van de N341 en de Marleseweg in Den Ham?
Antwoord
Ja, bij de twee gehouden sessies (op 1-11-2016 en 21-3-2017) van de klankbordgroep “verkeersvisie Den Ham” is dit knelpunt nadrukkelijk aan de orde geweest.


Vraag 2
Onderkent het college het gevaar van de situatie waaraan gerefereerd wordt en zoals die hier ervaren wordt door gebruikers?
Antwoord
Het college onderkent het gevaar van de situatie en door de bovengenoemde klankbordgroep is dit knelpunt als hoogste prioriteit aangemerkt om dit zo spoedig mogelijk op te pakken.

Vraag 3
Is het college bereid treffende passieve en/of actieve maatregelen te nemen die resulteren in verbeteren van de verkeersveiligheid op dit punt?
Antwoord
Het college is daartoe bereid en betrekt daarbij de klankbordgroep bij het onderzoek naar de mogelijkheden. Het is wenselijk om dit knelpunt mee te nemen in de rioleringswerkzaamheden aan de Smitstraat, die in 2018 ingepland staan.

Vraag 4
Indien van toepassing, kan het college dan een termijn aangeven waarop de veiligheid op het bovengenoemde kruispunt verbeterd zal gaan worden?
Antwoord
Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 3

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.