11 juni 2017

Politiek bezoekt dagopvang Flierborgh Vroomshoop

De CDA en Christen Unie fractie bezochten op vrijdag 9 juni de Dagopvang bij het Flierborgh te Vroomshoop. De afspraken voor dit werkbezoek werden gemaakt tijdens de Beursvloer Twenterand in oktober jl. in Het Punt. Tijdens deze beursvloer ontmoeten maatschappelijke organisaties en bedrijven elkaar om ‘matches’ te maken. Wat de één over heeft of graag wil bieden is voor de ander zeer gewenst. Het gaat dus niet om directe financiële sponsoring, maar om handelen in producten en/of diensten met gesloten beurs. De Beursvloer Twenterand werd in de geest van het concept ook zoveel mogelijk met gesloten beurs georganiseerd. De CDA raadsfractie verbond zich aan een werkbezoek bij de dagopvang in het Flierborgh te Vroomshoop.

De CDA en Christen Unie raadsleden werden ontvangen door de leiding van de dagopvang en bijgepraat over de aanpak. Bertus Wessels; ‘het is hartverwarmend hoe vrijwilligers en professionals van Zorgaccent zorgen voor de ouderen en ze zo een actieve daginvulling bieden. De deelnemers worden begeleid en geactiveerd, waardoor ze langer zelfstandig kunnen wonen. Ook worden door de dagopvang mantelzorgers voor één of meer dagdelen vrijgespeeld, waardoor hun zware taak wordt 'verlicht’. Na de ontvangst in Vroomshoop werd samen met het vrijwilligers van het vervoer de dagopvang in Westerhaar-Vriezenveensewijk en Daarle bezocht. De raadsleden konden daarna met de deelnemers van de dagopvang bijpraten over hun ervaringen tijdens de dagopvang. Raadslid Henk Veurink; ‘het was al met al een zeer zinvolle ervaring want zo kun je van dichtbij ervaren hoe de ouderen door Zorgaccent worden opgevangen en begeleidt in de WMO zorg’. De morgen werd afgesloten met een discussie over de toekomst van de dagopvang en een gezamenlijk lunch. De CDA en Christen Unie raadsleden kijken terug op een interessante en leerzame ochtend in de zorg.

Voor vragen kunt u zich wenden tot: 

Roswitha Uitslag – woordvoerder Zorg CDA fractie.

Telefoon: 0652831909

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.