08 april 2021

Regionale Energie Strategie (RES) – Windmolens in Twenterand?

Als gemeenteraad van Twenterand hebben we inzage gekregen in het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0. Een onderdeel van de RES is duurzaam elektriciteit opwekken met een combinatie van wind- en zonne-energie. Twenterand en omliggende gemeenten zijn aan het inventariseren waar de eventuele windmolens geplaatst kunnen worden. Het betreft nu een fase om met elkaar in gesprek te gaan op lokaal en regionaal niveau, voordat de definitieve besluitvorming plaatsvindt. Als CDA Twenterand zijn wij kritisch over het plan. Bij monde van Mayke Jansen-Smelt zijn namens de fractie CDA Twenterand vragen gesteld aan het college in het raadsdebat op 6 april 2021.

 

Vorige week heeft het college 62 brieven mogen ontvangen van inwoners uit Twenterand. Deze brieven hebben betrekking tot het plaatsen van de windmolens gemeente Tubbergen/ omgeving Weitemanslanden. We kunnen lezen dat de inwoners geschokt zijn, doordat ze niet geïnformeerd waren over de plannen rondom de Weitemanslanden.

Het CDA Twenterand heeft diverse vragen gesteld aan het college over de plaatsing van de windmolens in (de omgeving van) Twenterand. We vinden het van belang dat vooral bij zulke ingrijpende veranderingen dat de inwoners goed worden geïnformeerd over de mogelijkheden die zij op dat moment hebben en hierover kunnen meepraten. De wegen naar de gemeente zijn niet voor iedereen makkelijk te bewandelen en wanneer er dan zo’n ingrijpende verandering van het landschap kan gaan plaatsvinden is het juist van belang dat de gemeente deze rol goed vervult.

 

Daarnaast hebben we de wethouder gevraagd over de hoogte van de windmolens, gezien er wordt gesproken over een hoogte van 240 meter. Moeten we willen in Twenterand? Deze hoogte is bijna dubbel zo hoog als de windmolen aan de snelweg bij Deventer, de windmolens in Deventer zijn namelijk 135 meter hoog.

 

We beschikken in Twenterand over een prachtige natuur, waar de Kooiplas onderdeel van uit maakt. Moet onze mooie plattelandsgemeente en haar natuur worden verstoord door eventueel het geluid en slagschaduw van de wieken?

Denk tevens aan de vogels die in het gebied leven; uit onderzoek van Universiteit Wageningen blijkt dat windmolens op het land een direct gevaar opleveren. Vogels kunnen met de wieken in aanvaring komen en voor sommige vogels kan het leefgebied minder geschikt worden.

 

De technologische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gaan ontzettend snel, elk half jaar wordt de techniek verbeterd. Alleen al kijkend naar de zonnepanelen; in 10 jaar tijd is de opbrengst van één paneel alleen al verdubbeld!

Gezien de techniek niet stilstaat en steeds verder gaat, vindt het CDA Twenterand het van belang dat het college zich verdiept in ook andere duurzame mogelijkheden (waterstof, biogas, et cetera). Grote kans dat de opkomende duurzame technieken mooie kansen bieden voor Twenterand en de doelstelling van 2030/2050 wellicht op andere manieren gehaald kan worden.

 

Namens fractie CDA Twenterand

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.