11 oktober 2018

Tegenbegroting CDA Twenterand gepresenteerd

Twenterand moet slimmer omgaan met de noodzakelijke bezuinigingen om de hoge uitgaven voor zorg en ondersteuning mogelijk te maken. Dat staat in de alternatieve begroting die het CDA vandaag presenteert. De fractie is van mening dat er in verband met de grote tekorten geen extra gemeentelijk personeel moet worden aangenomen en dat het college terug moet van 4 naar 3 wethouders. Daarnaast wil de fractie een fors lagere verhoging van de OZB.

Fractievoorzitter Jan Kuilder: “Wij zetten de samenleving voorop! Met de nu aangekondigde OZB verhoging van 45% voor de komende 4 jaar wordt Twenterand geweld aan gedaan. Het CDA is van mening dat College en organisatie in zich zelf gekeerd zijn. Het ontbreekt ze aan visie en er wordt te weinig naar buiten gekeken. Dat blijkt wel uit de voorstellen om uiteindelijk 26! nieuwe ambtenaren aan te stellen. Daarvoor moet de OZB in de komende 4 jaar met 45% verhoogd worden maar vervalt de hondenbelasting. Wij vinden een dergelijke verhoging onaanvaardbaar en onnodig hoog. Daarom komen wij met een alternatieve begroting. In de alternatieve begroting geeft het CDA aan op dit moment tegen het afschaffen van de hondenbelasting te zijn. Ook vindt de fractie dat het aantrekken van gemeentelijk personeel buiten het sociaal domein niet verantwoord is; er zou veel meer samengewerkt moeten worden met collega gemeenten. Verder vindt de fractie dat de salarisverhoging van het college teruggedraaid moet worden; geen 4 fte wethouders maar 3,2 fte wethouders, net als in de vorige 4 jaren en in lijn met de stelling die GBT in die jaren innam. Dat scheelt Twenterand € 75.000 per jaar. Op dinsdag 13 november wordt door de gemeenteraad de begroting voor 2019 vastgesteld. Dat is ook het moment dat het CDA het pakket aan alternatieve voorstellen indient om OZB verhogingen van 45% te voorkomen. 

Lees de alternatieve begroting via deze link

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.