18 maart 2019

Tegenvallende OZB en WOZ

Het CDA constateert grote onvrede bij inwoners van Twenterand nu de rekening daadwerkelijk op de mat ligt. Nu beseffen mensen eerst goed wat de OZB verhoging voor henzelf betekent; hiermee komt het pleidooi wat het CDA hield om de OZB niet of heel beperkt te verhogen in een nieuw daglicht te staan. De verhoging van de OZB door het college met 25% hakt er enorm in. Daarnaast is ook de WOZ waarde die aan de huizen gekoppeld wordt enorm gestegen. Dan gaat het gelijk dubbelop: een enorme WOZ stijging plus de daaraan gekoppelde verhoging van 25% OZB.

Inwoners van een appartementencomplex in Twenterand laten de CDA fractie weten dat hun WOZ waarde tot wel 60% is gestegen en dan komt de 25% verhoging van de OZB er nog bij. Dat is toch wel heel erg veel aldus een inwoner.

Het pleidooi dat het CDA hield om de OZB niet te verhogen of alleen indien noodzakelijk deze voor de tekorten in het Sociaal Domein te gebruiken komt daarmee nu veel bewuster bij de inwoners over. Jullie als CDA hebben voorgaande jaren altijd gepleit voor het niet verhogen van de OZB als er ook alternatieven waren zegt een inwoner en dat hebben jullie nu ook gedaan. Jammer dat het huidige college hier niet naar geluisterd heeft. Nu besef ik pas wat jullie als CDA met jullie alternatieve begroting voor ogen stond. Het CDA vindt het heel opmerkelijk dat deze coalitie reeds in het eerste jaar de OZB zo drastisch verhoogd. Dit is geheel tegen de afspraak in dat alleen een extra OZB verhoging zou worden doorgevoerd als het Sociaal Domein dit vereist.

De schrik zit er goed in, dit kost mij mijn vakantie zegt een geschrokken inwoner. Door deze verhoging lukt het mij niet om nog de reis te maken die ik van plan was, dit geld heb ik nu nodig om de belasting te betalen.  Het college deed het voorkomen of het slechts om een beperkt bedrag per maand zou gaan zegt de bewuste inwoner, maar ik kan een paar honderd euro niet een beperkt bedrag noemen.  En dan is dit college ook nog voornemens om zowel volgend jaar als de jaren erop nog eens de OZB te gaan verhogen met telkens 5%, totaal dus nog eens 15% op de 25% die ik nu al voor de kiezen heb.

Het CDA begrijpt dat goed is doorgedrongen wat de maatregel van de verhoging persoonlijk voor iedereen betekent en had de onvrede graag willen voorkomen. Wij hebben ook toen we in de coalitie zaten altijd getracht de OZB verhoging niet toe te passen of slechts heel beperkt en dat is ons altijd goed gelukt zegt het CDA.  Ook de reserves hebben we zoveel mogelijk als reserve gelaten.

In de begroting van dit college staat dat de lastendruk voor de inwoners zo laag mogelijk zou worden gehouden; voor een woning van  € 203.000 een verhoging van de OZB in 2019 van circa €5,50 per maand.

Je reinste leugen stelt een inwoner: mijn huis heeft ongeveer die waarde, maar mijn OZB is met €13,93 per maand verhoogd en dat is 2,5 keer zoveel als het college heeft gezegd. Een verhoging van 250%!!

Ik houd mijn hart vast voor de komende jaren.    

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.