19 juni 2017

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering CDA Twenterand

Thema : Op weg naar de verkiezingen


Datum : Maandag 26 juni 2017
Tijd : 20.00 uur
Plaats : Het Punt in Vroomshoop


Agenda:
1. Welkom en opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering CDA Twenterand
5. Actuele politiek
6. Voordracht lijsttrekker
7. GM verkiezingen maart 2018
8. Rondvraag
9. Sluiting


CDA Twenterand
p/a Martino Vos

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.