07 oktober 2019

Veiligheid van aanwonenden kanaal Almelo - de Haandrik in het geding?

Kopjes die rammelen op de tafel of in de kasten, scheuren die spontaan in muren vliegen, je huis ontvluchten omdat je gek wordt van het geluid en de trillingen. Het moet niet gekker worden!

Het CDA krijgt steeds meer vragen en meldingen van mensen die zich ongerust maken en/of schade ondervinden van de werkzaamheden zoals deze nu aan het kanaal plaats vinden. Bewoners voelen zich steeds meer onveilig en vertrekken uit hun woning tijdens de werkzaamheden vanwege de trillingen die gevoeld worden. Mensen zijn letterlijk bang! Groningse taferelen zo wordt het al genoemd. Dit kan toch niet waar zijn!

Ook bereiken ons berichten dat aanwonenden steeds minder vertrouwen hebben in de werkwijze zoals de provincie die nu hanteert ten aanzien van de schademeldingen. Mensen zijn in onzekerheid, voelen zich niet meer veilig en definitieve resultaten van het onderzoek door Deltaris en TNO worden pas eind dit jaar of begin 2020 verwacht zo wordt vermeld in de nieuwsbrief van de provincie.

Afgelopen week zijn de werkzaamheden opnieuw stilgelegd. Dit naar aanleiding van nieuwe meldingen en overschrijdingen van trillingsnormen zo hebben wij begrepen. En nu?

Aanwonenden hebben tot op heden niets gehoord, wel zijn er diverse andere activiteiten uitgevoerd aan het kanaal en varen boten van diverse andere bedrijven af en aan. Dit kan echt niet en wij maken ons dan ook ernstige zorgen omtrent de huidige gang van zaken. Wanneer inwoners zich onveilig gaan voelen dan is wat ons betreft de maat vol!

Alhoewel de gemeente niet in eerste instantie het aanspreekpunt is, heeft zij wel degelijk een zorgplicht voor haar inwoners. ‘Het gebrek aan solidariteit en vertrouwen is eigenlijk het fundamentele probleem in deze botsing van belangen, dus dat moet hersteld worden. Het zou goed zijn dat de gemeente nu een actievere rol op zich neemt en naast haar inwoners gaat staan.

Het CDA heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd met spoed te reageren op de schriftelijke ragen die zijn gesteld gezien de ernst van de situatie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.