27 maart 2017

Verbetering verkeerssituatie Daarleseweg gestart

Op 20 maart zijn de werkzaamheden gestart om de verkeersveiligheid te verbeteren op de Daarleseweg in Den Ham ter hoogte van de Dennenweg.

CDA Twenterand is blij dat na jarenlang touwtrekken een begin is gemaakt is met het verbeteren van de veiligheid op dit punt. Meerdere keren zijn er, door o.a. Bas Tinselboer van de CDA fractie, op aangeven van omwonenden, o.a. artikel 40 vragen gesteld waarin de oude situatie aan de kaak werd gesteld:

“De weg nodigde bij het inrijden van de bebouwde kom van Den Ham niet direct uit tot het minderen van snelheid. Pas na ongeveer 200 meter stond er een matrixbord dat waarschuwde wanneer de gereden snelheid te hoog was. Maar de eerste 200 meter reden mensen over het algemeen toch veel te hard (80 á 90 waar men 50 mag). Op dit stuk moeten fietsers gebruik maken van de oversteekplaats naar het fietspad richting Daarle. Vooral ’s-morgens maken veel scholieren en forensen hier gebruik van. Daar komt bij dat een informatiebord het uitzicht belemmerde voor mensen die van de kant van de Dennenweg de Daarleseweg opdraaien.”

Wij vertrouwen erop dat de aanpassingen zullen zorgen voor een stuk verbetering van de veiligheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.