09 juli 2019

Waar is het solide en transparante bestuur gebleven?

Op 9 juli 2019 stond de raad van de gemeente Twenterand gezamenlijk stil bij de resultaten van 2018. Het CDA Twenterand kijkt hierbij naar de werkelijke prestaties van het beleid. Heeft het college in het afgelopen jaar bereikt, wat zij in het vooruitzicht stelde? De gemeente Twenterand staat de komende tijd voor een grote uitdaging en de ruimte om tekorten op te vangen wordt steeds kleiner. Er werd daarom al aangekondigd dat de gemeente voor lastige keuzes komt te staan. Dit betekent niet alleen dat er bezuinigd moet worden, maar ook dat er weinig ruimte is om te investeren. Toch pleit het CDA Twenterand ervoor dat de keuzes over waar al dan niet op gekort gaat worden, gebaseerd worden op feiten en ratio in plaats van onderbuikgevoelens. Solide en transparant dat is toch waar dit college voor staat?

Tijdens de raadsvergadering op 9 juli was het CDA Twenterand geschokt door de reactie van wethouder Koster. Het CDA Twenterand zou er op in willen zetten, dat doorontwikkeling van het jaarverslag leidt naar meer inzichtelijkheid over de bereikte resultaten op hoofdlijnen, die ook gedeeld kunnen worden met de inwoners. De wethouder gaf aan dat het college van mening is dat financiële gegevens en het beleid niet voor de inwoners, de belastingbetalers, inzichtelijk hoeft te zijn! De wethouder gaf aan dat het te veel geld zal gaan kosten om de gegevens goed inzichtelijk te maken. Waar is het solide en transparante bestuur gebleven? 

De accountant heeft aandachtspunten gegeven voor de gemeente Twenterand; IT- beheersmaatregelen, beheersing Sociaal Domein, borgen naleving aanbestedingsregels, opstellen contractenregister, evaluatie traject jaarrekeningcontrole, versterken financiële functie en marktwaarde toets strategische gronden en jaarlijkse toets Zonnepark B.V. Het CDA Twenterand vind dat het college aan deze punten aandacht moet besteden en de raad mee moeten nemen in de ontwikkeling van deze punten in de toekomst. Om een goede invulling te kunnen geven aan de controlerende taak van de raad is deze informatie noodzakelijk.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.