23 juni 2021

Windmolens in Twenterand?

CDA Twenterand – Regionale Energiestrategie Twente 1.0

22 juni 2021

In de afgelopen maanden dat we het onderwerp de Regionale Energiestrategie Twente 1.0, oftewel de RES op de agenda hebben staan is er veel gebeurd. De inwoners van Twenterand en omgeving zijn meer en meer op de hoogte van hetgeen op de agenda staat voor Twente. Dit heeft onder andere geleid tot de oprichting van de Werkgroep Windmolens Vriezenveen en ook de demonstratie van dinsdagavond 22 juni voor het gemeentehuis tegen de komst van windturbines in en rondom onze mooie gemeente.

Er wordt aan de Gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met hetgeen dat onze gemeente een bijdrage moet leveren van 82 GWh duurzame opwek elektriciteit en het vaststellen van de RES 1.0.

In eerdere Raadsvergaderingen en debatten hebben wij als CDA Twenterand van ons laten horen; we zijn geen voorstander van de plannen, gezien de huidige situatie en beschikbare informatie waarover ik in deze inbreng verdere toelichting zal geven.

Als partij zien en horen we steeds meer opstand tegen het plaatsen van eventuele windmolens in Twenterand en omgeving. Een vaak genoemde reden hiertoe is gezondheid.

Het CDA Twenterand ziet gezondheid en draagvlak als een van de belangrijkste onderwerpen om besluit te kunnen nemen over het instemmen met de plannen RES 1.0. Echter, hier schort het volgens het CDA aan. Als voorbeeld, het RIVM geeft aan dat er in Nederland nog niet zoveel onderzoek is gedaan naar de gezondheidseffecten van windturbinegeluid. De ene studie vindt wel een effect op de gezondheid en de andere niet.

Dit wetende, er wordt ons gevraagd om een besluit te nemen over dit onderwerp, zonder dat we uitsluitsel kunnen geven over de gevolgen voor onze gezondheid. Voor het CDA Twenterand staat gezondheid voorop en vinden we het van belang dat er geen keuzes worden gemaakt over zaken waar niet voldoende feiten over beschikbaar zijn, vooral wanneer dit de gezondheid betreft! Tijdens de vorige vergadering hebben we dan ook de motie vreemd “Windmolens on hold” mede ingediend met de PVV en VVD. Helaas is deze motie verworpen.

Het jaartal 2030 wordt gegeven als vast gegeven om de eerste doelstellingen te behalen, maar het lijkt nu alsof de besluiten ‘snel’ worden doorgedrukt om maar aan deze doelstelling te voldoen. Gaat in deze situatie regelzucht voor burgerruimte?  Worden de gezondheidsaspecten onderschikt aan de energie aspecten? We horen graag van de wethouder hoe zij hierover denkt.

Wanneer zoiets ingrijpends wordt toegepast als windturbines, is het van belang dat de overheid haar inwoners meeneemt en ervoor wordt gezorgd dat we over de juiste en volledige informatie beschikken. In de praktijk wordt het plan ‘opgelegd’, wat tevens voor veel frictie en onbegrip zorgt. Onbegrip die we tevens in eerdere ontvangen brieven hebben terug kunnen lezen.

CDA Twenterand ervaart dat veel mensen geen beeld kunnen vormen bij windmolens/plannen vanuit de RES in onze gemeente en daardoor moeilijk kunnen inschatten wat dit plan daadwerkelijk kan gaan betekenen voor Twenterand. Het CDA vindt het daarom van belang dat er meer wordt ingezet op voorlichting, neem de inwoners mee ook bijvoorbeeld door middel van sfeer impressies. Bijvoorbeeld: wat houdt een windmolen van 250 of 150 meter in binnen ons landschap? Of hoe wordt het geluid van eventuele windmolens ervaren in de omgeving?

Als CDA Twenterand vinden wij het van belang dat er onderzoek wordt gedaan naar de gezondheidsrisico’s, geluidshinder, slagschaduw bij het plaatsen van windmolens, voordat er definitieve besluiten worden genomen over windenergie in en rondom onze gemeente. Er moet duidelijk zijn waar en over welke risico’s we praten. Daarnaast vinden we het ook van belang dat er wordt onderzocht wat voor een impact de plaatsing van windmolens gaat hebben op de waardevermindering van woningen bij de windmolenlocaties. Tijdens de volgende raadsvergadering komt het CDA Twenterand dan ook met een motie om de vervolgstappen per direct te staken, tot in ieder geval meer duidelijkheid is over de zojuist genoemde onderwerpen.

Daarnaast heeft het CDA Twenterand nogmaals de oproep doen om te kijken naar alternatieve ontwikkelingen om aan de doelstellingen te kunnen voldoen. De technologie ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gaan ontzettend snel, elk half jaar wordt de techniek verbeterd. Grote kans dat de opkomende duurzame technieken mooie kansen bieden voor Twenterand en er wellicht op andere manieren de doelstelling van 2030 en 2050 gehaald kan worden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.