12 juni 2011

Algemene Beschouwingen Kadernota –2012

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.