Drie bestuurslagen

Het CDA houdt vast aan het bestuurlijke drie lagenmodel, waarin elk bestuur zijn eigen taken en verantwoordelijkheden heeft: Gemeente, Provincie en Rijk. We zien de ontwikkeling dat het Rijk taken afstoot en overdraagt aan gemeenten met zorg tegemoet. Vaak gaat dit gepaard met forse bezuinigingen. Als gemeente zullen we zorgvuldig moeten kijken hoe we de taken uitvoeren en hoe de hulp bij de juiste mensen komt. Wij zoeken de samenwerking met andere overheden: rijk, provincie en waterschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.