12 maart 2019

Afsluiting Grote Kolksluis in Zwartsluis krijgt Haagse aandacht

Binnen het CDA worden pogingen ondernomen om te voorkomen dat de Grote Kolksluis in Zwartsluis permanent wordt afgesloten door Rijkswaterstaat. Die is gestopt met het onderhoud en heeft het voornemen om bruggen en sluis definitief op slot te doen nu de nieuwe Meppelersluis gereed is.

cor van dalen 11-03-19, 13:51 

Tijdens zijn verkiezingsbezoek aan Zwartewaterland beloofde CDA-lijsttrekker (en huidig gedeputeerde) Eddy Van Hijum contact te zoeken met Tweede Kamerlid Maurits von Martels. Hem zal worden gevraagd om de kwestie, samen met andere partijen, bij de minister van Verkeer en Waterstaat onder de aandacht te brengen. Van Hijum: ,,Het permanent afsluiten van de Grote Kolksluis gaat ten koste van de veiligheid van de recreatievaart, van evenementen zoals Zwartsluis onder Zeil en de Nationale Sleepbootdagen en van de middenstand, horeca en museum in Zwartsluis.’’ Hij zal er op aandringen om, vanwege de cultuurhistorische betekenis, de sluis aan te wijzen als Rijksmonument en de functionaliteit van de brug en de sluisdeuren te handhaven. 

In Zwartsluis maken Harm Bonsink en Greet Generaal zich daar sterk voor. Ze hebben hiervoor al een handtekeningenactie gehouden. Ze spraken ook met Van Hijum en kandidaat-Statenlid Margreet Bosma. tijdens hun bezoek. Het is niet voor de eerste keer dat Eddy van Hijum zich bekommert om de Grote Kolksluis. Die is in 2007 gerenoveerd naar aanleiding van een door Van Hijum ingediend amendement.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.