25 september 2018

CDA gaat vergaderingen combineren met meepraatavonden voor inwoners

CDA Zwartewaterland verlaat per 1 oktober het gemeentehuis om meer in contact met inwoners te komen. “We merken dat de drempel om naar het gemeentehuis te komen te hoog is”, aldus gemeenteraadslid Rudi van Zandwijk. 

“Wij gaan daarom onze eigen fractievergaderingen buiten het gemeentehuis laten plaatsvinden in alle kernen in Zwartewaterland en tegelijk combineren met de meepraatavonden die we reeds organiseren.” Deze meepraatavonden werden enkele keren per jaar voor genodigden georganiseerd, maar het CDA wil deze avonden nu twee keer per maand laten plaatsvinden en voor iedereen openstellen.

Het afgelopen jaar heeft het CDA veel contact gehad met inwoners die aangeven dat de afstand tussen politiek en inwoners groot is. ”Er speelt veel in Zwartewaterland, maar niet alles bereikt het gemeentehuis. We hopen hiermee de brug tussen politiek en inwoners kleiner te maken, maar het biedt ook de gelegenheid om gezamenlijk te kunnen discussiëren over wat goed is voor de gemeente, je stad of wijk.”

De meepraatavonden vinden afwisselend in alle kernen van Zwartewaterland (ook Kamperzeedijk en Mastenbroek) plaats en bestaan uit twee delen. "We spreken over een bepaald - actueel - thema en bieden ruimte voor iedere aanwezige om eigen bespreekpunten in te brengen. Vervolgens wordt het publiekelijke deel afgesloten met een drankje en vervolgt het CDA haar eigen vergadering."

Indien je een onderwerp met het CDA wilt bespreken, maar liever persoonlijk, is dat ook mogelijk. Spreek een van de raadsleden persoonlijk aan of neem contact op via onderstaand adres of fractie@zwartewaterland.cda.nl. De volgende meepraatavond vindt plaats op maandag 1 oktober om 19,30 uur, in De Schakel in Hasselt, Kastanjelaan 3. "We gaan deze avond spreken over 'Wonen in Hasselt' en daarna is er gelegenheid voor alle bezoekers om hun eigen bespreekpunten aan te dragen. We sluiten het gezamenlijke deel af rond 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom."

De volgende meepraatavonden worden aangekondigd via de (sociale) media en via de website van het CDA. Voor meer informatie zie: www.cda.nl/zwartewaterland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.