15 oktober 2018

CDA-Overijssel wil 200 miljoen van Rijk voor energiebesparing en hernieuwbare energie

Het CDA in Overijssel wil dat het Rijk 200 miljoen beschikbaar stelt aan de provincie Overijssel om te investeren in het verduurzamen van gebouwen, zoals woningen, scholen, sportkantines en bedrijven. CDA-lijsttrekker Eddy van Hijum stelde in het discussieprogramma ‘Politiek in de Pol’  dat dit hard nodig is, als we met elkaar de ambities op het gebied van verduurzamen en energie besparen willen realiseren. Provincies zijn veel beter dan het Rijk in staat om de energietransitie in goede banen te leiden. De provincie Overijssel heeft onder meer een goed werkend Energiefonds van 200 miljoen euro ingesteld, evenals een succesvol stelsel van energieleningen voor particuliere woningeigenaren. “Als het Rijk onze financiële armslag verdubbelt, kunnen wij direct aan de slag”, stelt hij.

Plannen zonder draagvlak 
Van Hijum maakt zich zorgen over de moeizame onderhandelingen aan de landelijke ‘Klimaattafels’ over ambities en maatregelen voor gebouwen, industrie, mobiliteit en landbouw. Bovendien lijkt de energietransitie de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie te verdelen op het punt van de haalbaarheid en betaalbaarheid van ambities. “Als we niet uitkijken, dan gijzelen we elkaar met doorrekeningen en worden er plannen aan tekentafels bedacht die geen draagvlak hebben in de regio”, stelt hij.

Geen weg terug 
Van Hijum wijst er op dat dezelfde politieke coalitie van CDA, VVD, D66 en ChristenUnie in Overijssel al intensief en eendrachtig samen werkt aan verduurzaming. “Energiebesparing is van belang voor het klimaat, voor de portemonnee van inwoners en bedrijven en voor de werkgelegenheid”, stelt de CDA’er. “Ook moeten we minder afhankelijk worden van olie en gas uit andere delen van de wereld. Er is geen weg terug, alleen vooruit. Maar geef de regio ruimte en vertrouwen om aan gedragen oplossingen te werken.”

200 miljoen voor energiebesparing en hernieuwbare energie
Met de impuls van het Rijk van 200 miljoen euro wil het CDA Overijssel een ambitieus programma uitwerken voor energiebesparing (isolatie) en het opwekken van hernieuwbare energie (zonnepanelen, warmtepompen etc) in woonwijken en op bedrijventerreinen. Het Rijk kan hiervoor putten uit het budget van 2,5 miljard euro dat het onlangs opgerichte InvestNL in beheer heeft gekregen. “Hoog tijd dat InvestNL het beschikbare kapitaal maatschappelijk laat renderen”, vindt Van Hijum.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.