27 juni 2018

CDA praat bij met wethouder over verkeersknelpunten

Persbericht 27 juni 2018

CDA praat bij met wethouder over verkeersknelpunten

In september 2017 heeft het CDA een inloopavond georganiseerd over verkeersknelpunten in Zwartewaterland. Eind 2017 is een eerste gesprek geweest met de toenmalige verkeerswethouder over de inbreng van inwoners tijdens deze avond. Op 26 juni heeft een tweede gesprek plaats gevonden met de nieuwe wethouder verkeer dhr. Coster.

De gevolgtrekking uit dit gesprek is dat er een flink aantal successen zijn behaald maar dat er ook wensen die vanuit de samenleving zijn ingebracht niet gerealiseerd kunnen worden. Een aantal meldingen behoren niet tot de verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze meldingen zijn door de gemeente bij andere partijen, zoals provincie, neergelegd. 

Ook zijn er meldingen waar niets mee gedaan kan worden omdat het wettelijk niet kan of omdat er geen verbetering te realiseren is. 

Met de binnenkort aan te stellen extra BOA, gaat de gemeente inzetten op onder andere het foutief parkeren. Inmiddels is subsidie bij provincie aangevraagd en is er een verkenning gestart voor de realisatie van een fietspad langs de route Genemuiden-Ruimzicht-Zwolsesteeg. Wat snel opgepakt wordt is de fiets-bewegwijzering vanaf de rotonde bij De Noorde via Zwartsluis naar Hasselt.

Het CDA Zwartewaterland zal de aanwezigen van de inloopavond, voor zover de gegevens bekend zijn, en de mensen die gereageerd hebben per mail zo snel mogelijk persoonlijk berichten. 

Voor info:

Margreet Bosma

06-54636850

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.