03 februari 2022

CDA Tweede Kamerlid Henri Bontenbal bezoekt Cotap en Ondernemerskring Genemuiden

Vrijdagmiddag 28 januari bezocht CDA Tweede Kamerlid Henri Bontenbal het Genemuider bedrijf Cotap tijdens een werkbezoek in de regio. Bij het bezoek waren ook CDA gedeputeerde Eddy van Hijum en CDA-lijsttrekker Rudi van Zandwijk aanwezig.

Klaas en Alfred Bakker van Cotap hielden een presentatie over ontstaan van het bedrijf en de verbondenheid met Genemuiden. Cotap is druk bezig het bedrijf gereed te maken voor de toekomst. Hierbij neemt Cotap de ‘Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties als uitgangspunt. Deze SDG’s zijn 17 doelen waarop overal ter wereld wordt gewerkt aan bijvoorbeeld gezondheid, inclusiviteit, duurzame productie en consumptie. Binnen het bedrijf is zorgvuldig gekeken naar welke strategie en inzet bij kan dragen aan deze doelen. Cotap legt dit uit als `samen duurzaam`. Dat is breder dan alleen duurzaamheid in energie, maar ook welke waarde je teruggeeft aan het personeel of de samenleving.

Ook in de presentatie van de Berthran Selles, voorzitter van de Ondernemerskring Genemuiden werd de kracht van de verbondenheid met Genemuiden benoemt. Samen met de leden is de Ondernemerskring druk bezig met het thema duurzaamheid en circulariteit. Er zijn werkgroepen in het leven geroepen om deze thema’s gezamenlijk als Genemuider bedrijven op te gaan pakken. Voor de opwek en het verbruik van energie liggen hier wel uitdagingen, zoals de capaciteit op het elektriciteitsnetwerk. “Dat neem ik mee naar Den Haag”, aldus Henri Bontenbal, die dat thema in zijn portefeuille heeft.

“Het CDA Zwartewaterland waardeert de inzet van de Ondernemerskring en haar leden om zo gezamenlijk de uitdagingen in de toekomst op te pakken”, aldus Rudi van Zandwijk. “Het is daarbij extra knap om ondernemers aan tafel te krijgen die wellicht andere belangen hebben of samenwerking met gelijksoortige ondernemers als een uitdaging zien. Toch zie je altijd de verbondenheid terug door dat we allemaal Gaellemunigers zijn.” Van Zandwijk overhandigde daarbij als dank een boeketje bloemen aan Tiemen van Dijk, als een van de trekkers van de werkgroep ‘Circulariteit’.

Ook in andere gemeenten in Overijssel worden deze dagen bedrijven door CDA-fracties bezocht om hen te bedanken voor hun inzet in op het thema ‘schoon en duurzaam ondernemen’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.