07 februari 2018

Column: amateur

"Laatst werd mij gevraagd of ik gestudeerd heb. Ja, zowat letterlijk een blauwe maandag HBO. Leren in een klaslokaal was niet mijn ding. School vond ik gezellig maar niet echt interessant. Ik heb wel een goede basis gelegd. Namelijk acht jaar HAVO. Ik denk niet dat veel kinderen deze column zullen lezen, dus durf ik dit wel te vertellen zonder bang te hoeven zijn dat er zijn die mijn voorbeeld gaan volgen.

Voor een plek in de raad of het college heb je geen opleiding nodig, beter gezegd, je kunt er geen opleiding voor volgen. Er bestaat niet zo iets als een MBO-opleiding burgemeester. Een BBL-opleiding waarin je vier dagen wethouderswerk gaat doen en een dag naar school. Of een bacheloropleiding raadslid.

Waar moet je als raadslid dan je wijsheid vandaan halen? Door raadsstukken te lezen, vakbladen proberen door te spitten, met collega’s ‘in den lande’ informatie te delen en af en toe een cursus te volgen. Het allerbelangrijkst is echter door middel van contacten met mensen uit het veld. De meeste raadsleden werken niet in de zorg, niet in de bouw, niet in het onderwijs en zijn geen agrariër of veehouder. Dus gaat het CDA ‘de boer’ op. Door middel van bezoeken aan bedrijven en organisaties laten wij ons informeren over wat er speelt in de echte wereld. Maar ook door vrijwilligerswerk te doen, in besturen te zitten van verenigingen of kerkenraad leren we wat de gevolgen zijn van besluiten die we nemen in de raadszaal.

De werkbezoeken die we doen zijn eigenlijk onze snuffelstages. Het is goed om niet alleen te besturen vanuit het gemeentehuis maar naar buiten te gaan en je kennis te halen bij professionals, de mensen met ervaring en kunde. Of het nu gaat om ondernemers, de vrijwilligers bij sportverenigingen, maatschappelijke organisaties of culturele instellingen, zij zijn onze docenten, onze professionals. Het CDA is blij dat we in een gemeente wonen waar we overal binnen kunnen komen om ons bij te laten spijkeren. Heeft u of heb jij de behoefte om ons een lesje te leren, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Als raadslid doe ik mijn best, maar ik blijf een amateur."

Margreet Bosma-van Wieren
Fractievoorzitter en lijsttrekker
CDA Zwartewaterland
06-54636850

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.