19 november 2019

Column: Door met Nederland

Door met Nederland.

Het is onrustig in Nederland. Boeren protesteren, de bouwers zijn boos. Leerkrachten leggen het werk neer en in ziekenhuizen worden acties gevoerd. En ik begrijp ze allemaal.

Hard werken om ons te voorzien van goed voedsel en tegelijkertijd het park, dat Nederland eigenlijk is, netjes bij houden. En dan als sector de problematiek rondom stikstof op je conto geschreven krijgen. Het zal je als (familie) bedrijf maar overkomen.

Het woningtekort in ons land is hoog. Een tekort van 263.000 woningen in 2021. Er moet gebouwd worden anders lopen de tekorten alleen maar op. Huren in de private sector zullen stijgen net als de prijzen voor koopwoningen. De vraag naar en het aanbod van bepalen de prijs die er voor wordt gevraagd.

Het tekort aan sociale huurwoningen is groter dan gedacht. Velen kunnen, volgens de Woonbond, helemaal geen huurprijs boven de sociale huurgrens betalen. Zij moeten ook een beroep doen op de sociale woningvoorraad. Woningcorporaties moeten investeren in duurzaamheid en tegelijk betalen ze in 2021 3 miljard euro aan belastingen. Dan wordt investeren moeilijk.

Ons land moet zich blijven verdedigen tegen het water, daar hebben we de bedrijven in de waterbouw voor nodig. Onze wegen moeten op peil gehouden of zelfs verbeterd worden. Dus moeten de bouwers blijven bouwen.

Een goede start voor later wordt gelegd in het basisonderwijs. Volle klassen, uitvallende lesdagen dragen niet bij aan goed onderwijs. Het moet aantrekkelijker worden voor een carrière in het onderwijs te kiezen. Daar hoort een goede beloning tegenover te staan.

Wanneer we zorg in ziekenhuizen nodig hebben willen we goede zorg. Dat ziekenhuismedewerkers de tijd voor je kunnen hebben. Daar hoort een passend salaris bij. Werken in een ziekenhuis  wordt aantrekkelijk voor nieuwe werknemers, huidige werknemers worden behouden.

Bewindslieden hebben een aantal toezeggingen gedaan. Er gaat een oud geld naar  onderwijs, dat klinkt goed maar is eenmalig. Daar kunnen scholen geen extra leerkrachten voor aanstellen. Boeren hebben de toezegging van de minister gekregen dat, wat haar betreft, de veestapel niet gehalveerd gaat worden. Maar wat gebeurt er na haar.

Meer dan ooit heeft Nederland duidelijkheid nodig. Onlangs heeft het CDA aangegeven voor noodwetgeving te zijn. Wilders heeft een noodwet gepresenteerd gepresenteerd voor nu doorgebouwd kan worden en boeren hun werk kunnen doen. En we ontmoetten niet 90 km p / u over de snelweg hoeven.

Laten we zijn allen ontmoetten door Nederland met Nederland.

Margreet Bosma

Fractievoorzitter CDA Zwartewaterland

06-54636850

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.