07 december 2017

Column "Steeds weer wat anders"

"De tijd gaat snel, besteed haar wel. Een gegeven dat iedereen begrijpt. Het zal bekend zijn: alles heeft zijn eigen bestemde tijd. Veel zaken van vroeger worden veranderd of vernieuwd. Alles van nu en heden wordt gemoderniseerd of gereorganiseerd. De wereld om ons heen wordt kleiner, maar we horen en zien steeds meer.

Vroeger was elke kern nog zelfstandig. Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis beslisten over hun eigen zaken. De problemen waren niet zo groot. Ieder gemeenteraadslid kon bevatten wat er aan de hand was. De voorstellen waren zichtbaar, het bestuur deed je samen met de wethouders. Dat was het monistisch model.

Daarna kwam de herindeling. We werden Zwartewaterland. Ook het bestuur werd veranderd. Dat kon beter. De belangen werden meer en groter. Het werd een duaal systeem. De gemeenteraad is nu alleen baas, het college krijgt opdracht om beleid uit te voeren. Zo is het bedoeld, het werd anders. Wel kwam er meer discussie in de raad en de wethouders werden beter aangesproken.

Het Rijk gaf gemeenten meer zeggenschap. Naast bestaande zaken kregen we ook te maken met uitvoering van wetten als WMO, Participatiewet en de Jeugdzorg. Het bord van de gemeente kwam boordevol. Uitkomst was: samenwerken met andere omliggende gemeenten. Het werd wel minder zichtbaar.

Resultaat is dat dossiers steeds meer en nota's steeds dikker worden. Mooie volzinnen worden gevuld met afkortingen en Engelse woorden. Dat is vaktaal.

Het werk als gemeenteraadslid is er niet minder op geworden. Allemaal kunnen we een mooi lijstje aanbieden van zaken die we bereikt hebben. Daar zijn we trots op. Om een greep te doen: zie de centrumplannen, vernieuwing en aanpassing van wegen, leefbaarheid van onze kernen, beter scheep- en containervaartverkeer, goed aanbod van werkgelegenheid. Kortom we willen gaan voor goed wonen, werken en goede recreatie in Zwartewaterland

Zeker, steeds wordt het anders. Vroeger luisterden we nog wel eens naar anderen. Nu hebben we zelf een eigen mening. Het leger van de beste stuurlui dat aan wal staan wordt steeds maar groter. Meedoen kan ook. Dat geeft een scherp gevoel. Betrokken raken met bestuurlijke en politieke zaken is mogelijk. Meepraten kan. Die eigen mening is misschien wel bruikbaar. Niet alleen maar meeliften op het besluit van een ander, dan kritiek hebben en daarna aan de kant blijven staan. Onze gemeente Zwartewaterland wacht op initiatieven van haar inwoners. Right to Challenge noemen we dat. Geen interesse, geen tijd? Het moet toch kunnen…."

Helmich Post
Gemeenteraadslid
CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.