04 september 2019

Hoofdgerecht!

Hoofdgerecht!

Het zomerreces van de gemeenteraad is voorbij. Alhoewel politiek nooit met vakantie gaat was het raadswerk de afgelopen twee maanden even op een laag pitje gezet.

5 september gaan we weer beginnen met de eerste presidium-vergadering en een informatieavond over de stimuleringsregeling wonen en een presentatie van de  opbrengst van de Ontmoetingen die in mei zijn gehouden.

Op 12 september vindt de eerste raadsvergadering van dit politieke jaar plaats.

Tijdens de vergadering van 4 juli is gesproken over het bestemmingsplan Herontwikkeling locatie Bodewes. Vanwege de vele toezeggingen op vragen vanuit de raad is dit agendapunt doorgeschoven naar 12 september. Aangezien de toezeggingen nog niet naar de raad zijn gekomen staat locatie Bodewes onder voorbehoud op de agenda.

Verder staan er niet echt spannende punten op de agenda van deze eerste raadsvergadering na de vakantie, wel is in de pers aangegeven dat er ingesproken zal worden over het beleid rondom wietteelt voor medicinaal gebruik.

Waar gaan we ons dit jaar verder over buigen. We krijgen een principekeuze voorgelegd over de Molenwaard. De Leefbaarheidsplannen komen, als het goed is, in december naar ons toe. We gaan, wederom, praten over de zwembaden. Er komt een Ambitieuze Fietsagenda.  En natuurlijk blijven we ons bezig houden met de energietransitie. Wat het CDA betreft, eerst de daken waar mogelijk van zonnepanelen voorzien voordat we ons bijzondere landschap van zonnevelden gaan voorzien.

Ook op sociaal gebied zullen we de vinger aan de pols houden. Veel gemeenten in Nederland ondervinden (grote) tekorten op het gebied van Jeugdzorg. Het blijft een vraagstuk om voldoende geschikte woningen voor ouderen te realiseren. Ook voor jongeren is het steeds moeilijker om betaalbare woonruimte te vinden. Willen we de jeugd in onze gemeente houden dan moeten we daar wel energie in steken. Recent heeft Wetland aangegeven een groot aantal woningen te reserveren voor jongeren. Daar zijn we blij mee. Daarop inhakend, de realisatie van woningbouw in Kamperzeedijk is voor het CDA van groot belang en we blijven ons daar voor inzetten.

Al met al blijven er genoeg zaken op ons verlanglijstje staan en we willen veel. We kunnen dat echter niet alleen, daar hebben we u en jullie bij nodig. We zijn met z’n allen inwoners van Zwartewaterland. Wilt u met ons meepraten over de onderwerpen die u belangrijk vindt, heeft u input waar we mee aan de slag moeten, neem dan contact met ons op.

We gaan van start, of liever gezegd we gaan weer verder. Zie de regeringstermijn van de gemeenteraad als een menu. De amuses en het voorgerecht hebben we gehad. Tijd voor het hoofdgerecht.

Margreet Bosma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.