11 juni 2019

Raadscolumn CDA: 'Eén Europa'

“En dan hebben we 1 Europa.” Dit is een uitspraak die we wel eens horen. We hebben een Europees parlement dat de koers uitstippelt voor de komende jaren. Een richting waar ieder individueel land dan weer zijn eigen draai aan kan geven.

Dat blijkt wel. In Nederland is klimaat en energie een populair onderwerp. Er staat een grote energietransitie voor de deur. Van het gas af en over op duurzame energiebronnen. Van het gas af inderdaad. Daar zijn in Nederland verschillende subsidiemogelijkheden voor. Dan vind ik het heel bijzonder, met de Europese verkiezingen nog in het achterhoofd, dat je net over de grens in Duitsland 750 euro subsidie krijgt op een nieuwe gasaansluiting... Eén Europa! Wie doet het dan goed?

Voor de gemeente Zwartewaterland ligt ook een enorme energie-opgave. De komende tijd zal duidelijk moeten worden hoe we daar invulling aan denken te geven. Er zijn in de afgelopen periode verschillende ontmoetingsavonden geweest met als doel te horen wat de inwoners van Zwartewaterland nou zelf willen. Veel mensen hebben hier gehoor aan gegeven en hebben op deze manier een stukje input gegeven om straks tot een breed gedragen omgevingsvisie te komen. Want zeg nou zelf, wat zou u er van vinden als er een windmolen in uw achtertuin zou worden geplaats of kunnen we beter velden vol gaan leggen met zonnepanelen? Hoeveel waarde hechten we aan ons landschap?

Wij als CDA-fractie zien zeker de nut en noodzaak om de komende jaren over te schakelen op meer duurzame energiebronnen. Dat is een goede ontwikkeling. Maar wat ons betreft staat bovenaan dat wat er ook gebeurt, er voldoende draagvlak vanuit de omgeving moet zijn. Breed gedragen maatregelen… dat zijn duurzame maatregelen. Maar we moeten ook alert blijven. De grote energiemaatschappijen en investeerders staan te popelen om aan de slag te gaan. Maar wie heeft daar dan uiteindelijk baat bij? Onze inzet is dat we moeten voorkomen dat de financiële voordelen wegvloeien naar grote partijen en dat wij als inwoners van Zwartewaterland met de ‘troep’ achterblijven.

Het lijkt er nu op dat met stoom en kokend water Nederland energieneutraal moet gaan worden. De doelstelling om dit in 2050 gerealiseerd te hebben, lijkt nog ver weg. Laten we die tijd die we nog hebben goed gebruiken om duurzame keuzes te maken. Keuzes die breed gedragen worden door de inwoners van Zwartewaterland. Keuzes waar iedere inwoner van kan profiteren. Dan genieten we nog meer van de zon.

Martijn Riezebosch
Raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.