02 april 2021

'Stilte'

Normaalgesproken valt er na de verkiezingen een stilte op het Binnenhof. Na een drukke campagne met allemaal zichtbare activiteiten, heftige debatten en als apotheose een verkiezingsdag met winnaarsfeesten en verliezerstoespraken, volgt het stilzwijgen. Het formeren van het kabinet is aan de orde. Niet zelden zijn de politici die weken hun standpunten hebben uitgedragen ineens gesloten over wat hun mening is. Tijdens de formatie jezelf in de media uitlaten kan de onderhandelingspositie verslechteren, achterban teleurstellen en reputatie schaden.

Dit jaar is het anders. Door het tonen van een briefje met aantekeningen is de stilte verbroken. “Explosief” stond er onder de foto die door de media naar buiten werd gebracht. En dat is het: “Positie Omtzigt, functie elders”. Ik heb Pieter Omtzigt enkele keren mogen ontmoeten. Ik ken hem als een hard werkend volksvertegenwoordiger die zich inzet op veel landelijke en lokale onderwerpen. Zijn vasthoudendheid op het Kinderopvangtoeslag-dossier is waar velen hem van kennen, maar dat is lang niet het enige. Zijn boek over het ‘Nieuw sociaal contract’ kan ik iedereen van harte aanbevelen.

Er gaat veel goed in Nederland, maar er zijn ook een aantal zaken die ongelofelijk mis gaan. Hij legt zijn vinger (terecht) bij een aantal zaken de juist dóór de politiek mis gaan. En biedt daarbij oplossingen. Die kritische houding op niet alleen beleid, maar ook de politiek zelf, schiet velen in Den Haag in het verkeerde keelgat. Dat zo’n aantekening bij de formatie zichtbaar wordt is misschien wel tekenend voor de problemen die hij probeert zichtbaar te maken: Het gaat niet om de inhoud, maar om de poppetjes en reputatie.

In de loop van deze week zal het (hopelijk) duidelijk worden waar deze aantekening vandaan komt. Één ding is zeker. Ergens in de top van onze landelijke politiek wordt er nagedacht over het wegwerken van een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger. En dat kunnen we niet accepteren!

Deze week wordt ook wel de Stille Week genoemd. Het is de week waarin we stilstaan bij de intocht van Jezus in Jeruzalem, de kruisiging op Goede Vrijdag en de wederopstanding met Pasen. Deze week wordt door veel christenen gebruikt om tot bezinning te komen. Wat is écht belangrijk en wat niet. Ik hoop dat de politici in Den Haag deze week ook gebruiken om zich te bezinnen op wat echt belangrijk is voor ons land. Is dat werkelijk een kritische volksvertegenwoordiger het zwijgen opleggen?

Gezegende paasdagen toegewenst!

Rudi van Zandwijk
Gemeenteraadslid CDA
06-42888880

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.