09 oktober 2018

Uit de raad

Uit de raad

Tijdens de raad van 4 oktober heeft het CDA het college opgeroepen het plaatsen van zonnepanelen niet door te rekenen in de WOZ-waarde. De wethouder heeft toegezegd deze duurzaamheidsmaatregel niet direct door te rekenen. Bij verkoop van de woning kan de waarde wel worden doorgerekend aan de nieuwe eigenaar.

De PvdA heeft vragen gesteld over de afsluiting van de Kolksluis in Zwartsluis door RWS. Het CDA heeft daar aan toegevoegd, en het college gevraagd, een integraal plan op te stellen voor alle bezittingen van RWS in de zijtakken van het Meppelerdiep in Zwartsluis.

Bij het agendapunt stedenbouwkundigplan/beeldkwaliteit de Weede hoven in Hasselt heeft het CDA, Martijn Riezebos, aandacht gevraagd voor het parkeerbeleid in het nieuwe plan. Tijdens onze meepraatavond is aangegeven dat zich nu al parkeerproblemen voordoen in het eerste gedeelte van Om de Weede. Verder hebben wij gewezen op onze zorgen wat betreft de aansluiting Ter Wee/Vaartweg. De woning op de hoek belemmert het zicht ernstig. De aanleg van een vluchtheuvel in de Vaartweg en de snelheid terugbrengen naar 50 km geven ons niet direct een gevoel van veiligheid.

Bij de behandeling van het voorbereidingskrediet Zevenhont-oost heeft het CDA, Margreet Bosma, aangegeven dat wij ons terdege bewust zijn van de vraag naar bedrijventerrein in Genemuiden. Ondanks de toezegging in het coalitieprogramma van CU/SGP/BGZ kon de portefeuillehouder ons geen directe cijfers over de toename van werkgelegenheid geven. Ook wilde het CDA weten hoe ver het college is bereid te gaan met het uitbreiden van bedrijventerreinen. Het CDA heeft vervolgens ook de vraag gesteld of agrarische bedrijven niet op slot worden gezet bij deze uitbreiding. Verder wil het CDA dat de Tapijtwijk meegenomen wordt in de op te stellen landschapsvisie aangezien wij niet uit sluiten dat bedrijven in de toekomst willen verhuizen naar nieuwe bedrijventerreinen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.