03 februari 2021

Verbinding

Een woord waar je veel kanten mee uit kunt.  Ik zat te denken aan een verbinding die praktisch iedereen aan gaat.  Een icoon van Hasselt. Namelijk de brug over het Zwartewater. Voor het geval u het nog niet wist,  Hasselt krijgt over een tijdje een nieuwe brug.  De Zwartewaterbrug is de entree voor de stad Hasselt. Een belangrijke verbindingsader richting Zwartsluis en noordwest Overijssel. Vanuit Hasselt is het ook de verbinding met een deel van het buitengebied van Zwartewaterland. Een mooi weids open weide gebied met gezonde agrarische bedrijven. Bedrijven met een toekomstperspectief. 

De komende jaren zal ons landschap er anders uit komen te zien. Met de energie transitie in het verschiet gaat dit zeker een zichtbare impact krijgen. Een deel van ons buitengebied valt onder de vlag Nationaal Landschap IJsseldelta. Deze titel zal er zeker aan bijdragen dat er extra aandacht is voor landschappelijke waarden. Aan de ene kant is dat  goed maar het kan ook een belemmering zijn.  Buurgemeenten hebben al aangegeven dat ze bereid zijn om landschappelijke waarden vanuit het Nationaal landschap op te geven om de energietransitie mogelijk te maken. Zwartewaterland geeft aan dat vooralsnog niet van plan te zijn.  Maar wat gaan we doen als de  tijd begint te dringen en de druk toeneemt?

Het is daarom belangrijk dat we met elkaar in verbinding blijven.  Met elkaar in gesprek blijven.  Dat we weten wat er leeft en wat er speelt.  Komende week staat het onderwerp ‘energietransitie’ op de agenda van de raad. Waar kunnen windmolens geplaats  worden. Wat zijn geschikte plekken voor grootschalige zonnevelden. Ook  wordt er een plan gepresenteerd hoe we dit allemaal gaan communiceren met onze inwoners.  Bij deze dus een oproep aan iedereen. Praat mee over de invulling van de energie strategie.  Laat horen wat u er van vindt. Kom met initiatieven maar laat ook weten of u het ergens niet mee eens zijn.  Als CDA fractie zullen we positief kritisch de plannen blijven  volgen.

Als u vragen of opmerkingen heeft dan horen wij dat graag. 

Martijn Riezebosch

Fractielid CDA

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.